N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B10c Sociale forhold i oldkirken / Social Relations and Family 

Udskrift 13. dec. 2001. Nyeste titler først. Ajourført april 2008 og sept. 2009. 

Reidar Aasgaard: Barndom i antikken og tidlig kristendom. Hva er det mulig å vite og hva vet vi? i: Når jeg så skal ut i verden, ed. Karl Olav Sandnes m.fl., Trondheim 2009, 15-29.

Reidar Aasgaard: Children in Antiquity and Early Christianity. Research History and Central Issues. i: Familia 33 (Salamanca 2006), 23-46. 

Odd Magne Bakke: The Ideal of the Upbringing of Children i Early Christianity. i: Studia Patristica 40, Louvain 2006, 159-164. 

Odd Magne Bakke: Upbringing of Children in the Early Church. The Responsibility of Parents, Goals and Methods. i: Studia Theologica 60 (2006), 143-163.

Odd Magne Bakke: When Children became People. The Birth of Childhood in Early Christianity. Minneapolis: Fortress Press 2005, ix + 348 s. 

Hugo Montgomery: Kristna, hedningar och upproriska slaver. Kring ett kyrkligt möte från Konstantins tid. i: Klassisk Forum 1/2001, 24-30. 

Øyvind Norderval: Family-like Care and Solidarity as a Pattern of Social Control in the Ancient Church. i: Recruitment, Conquest and Conflict. Strategies in Judaism, Early Christianity and the Greco-Roman World, (= Emery Studies in Early Christianity 6), Atlanta 1998, 347-356. 

Ingvild Sælid Gilhus: Family Structures in Gnostic Religion. i: Constructing Early Christian Families. Families as Social Reality and Metaphor, ed. Halvor Moxnes, London 1997, 235-249.  

Halvor Moxnes: Constructing Early Christian Families. Families as Social Reality and Metaphor. New York: Routledge 1997, xvi + 267 s. 

Inge Nielsen: Det kristne syn på den romerske badeinstitution. i: RT 22 (1993), 81-86.

Hugo Montgomery: Old Wine in New Bottles? Some Views of the Economy of the Early Church. i: Symbolae Osloenses 66 (1991), 187-201

Lilian Portefaix: Kvinnoroller i det antika samhället och i den tidiga kyrkan. i: Patristica Nordica 3 (= Religio 32, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1990, 123-163.

Hugo Montgomery: Women and Status in the Greco-Roman World. i: Studia Theologica 43 (1989), 115-124.

Lilian Portefaix: Kvinnoroller i det antika samhället och den tidiga kyrkan. i: Medusa 10 (1989, nr. 4), 1-11.

Milada Blekastad: Monica, den fyrste moderne kvinna. i: Kirke og Kultur 67 (Oslo 1962), 527-533.

Johs. M. Sandvik: De første kristne og de sociale spørgsmaal. (= Tidsspørgsmaal, kristelig belyst, 10. serie, nr. 3-4), Kristiania 1920, 83 s.

F. Linderberg: Kristendommen og den sociale Udvikling. Bd. I-III. Kbh. 1903-1908, 3 bind.

P.E. Lind: Christendommens Indflydelse på de occidentalske Folkeslags sociale Forhold fra A. 500–814. Et Bidrag til Kundskab om Christendommens Virkninger i Almindelighed. København 1858, 136 s.

P.E. Lind: Christendommens Indflydelse paa den sociale Forfatning fra dens Stiftelse til Justinian, oplyst af Kirkefædrenes Skrifter, Conciliebestemmelser og de keiserlige Love. Et Bidrag til Kundskab om Christendommens Virkninger i Almindelighed. København 1852, VI + 180 s.

 

Retur 
Andre delemner:

a. Kultur generelt

b. Filosofi

c. Sociale forhold

d. Kirke og stat

e. Forfølgelserne