N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1e Samleværker (blandet litteratur) / Miscellaneous Works 

Efterfølgende fortegnelse omfatter værker, hvor mindst én artikel er patristisk relevant. Enkeltartiklerne i samleværkerne er normalt registreret særskilt på det relevante sted i den systematiske disposition. Det er dog ikke alle værker, der er blevet verificeret endnu.

Omvendt kronologisk rækkefølge. Rækkefølgen inden for det enkelte år er ikke altid konsekvent og gennemskuelig. 
Senest revideret maj 2007. 

Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter, red. af Jakob Engberg, Anders-Christian Jacobsen og Jörg Ulrich. (= Antikken og kristendommen 4), Frederiksberg: Anis 2006, 379 s. 

Beyond Reception. Mutual influences between Antique Religion, Judaism and Early Christianity, ed. David Brakke, Anders-Christian Jacobsen & Jörg Ulrich. (= Early Christianity in the Context of Antiquity 1), Frankfurt: Peter Lang 2006, 245 s. 

Imago Dei - poesi och bildspråk i fornkyrka , red. Samuel Rubenson. (= Patristica Nordica VI), Skellefteå: Artos 2005, 136 s.

Albert Wifstrand: Epochs and Styles. Selected Writings on the New Testament, Greek Language og Greek Culture in the Post-Classical Era. (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 179), Tübingen: Mohr 2005, viii + 240 s.

The Formation of the Early Church, ed. by Jostein Ådna. (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 183), Tübingen: Mohr Siebeck 2005, XII+437 s. 

Tomas Hägg: Parthenope. Selected Studies in Ancient Greek Fiction (1969-2004), ed. Lars Boje Mortensen & Tormod Eide. København: Museum Tusculanum 2004, 493 s.

Jakob Balling: Historisk Kristendom. Artikler og afhandlinger i udvalg. Frederiksberg: Anis 2003, 432 s.   

Bilden av Athen genom tiderna. Rapport från Platonsällskapets sextonde symposium (Lund 8-10 juni 2001), red. av Jerker Blomqvist. Lund: Lunds univ. 2003, 235 s.

For Particular Reasons - Studies in Honour of Jerker Blomqvist, ed. A. Piltz.  Lund: Nordic Academic Press 2003, 345 s.  

From Patristics to Matristics. Selected Articles on Christian Gender Models by Kari Elisabeth Børresen, ed. Øyvind Norderval & Katrine Lund Ore. Roma: Herder 2002, XX+316 s.   

Fair play. Diversity and Conflicts in Early Christianity. Essays in Honour of Heikki Räisänen, ed. Ismo Dunderberg m.fl. (= Supplements to Novum Testamentum 103), Leiden: Brill 2002, 592 s. 

Kropp og oppstandelse. Red. af Troels Engberg-Pedersen og Ingvild Sælid Gilhus. Oslo: Pax 2001, 170 s. 

The World of Ancient Magic. Papers from the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens, 4-8 May 1997, ed. David R. Jordan, Hugo Montgomery and Einar Thomassen. Bergen: Norwegian Institute at Athens 1999.

Historien om Jesus og Jesus i historien, red. af Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen. [Søborg]: DR Multimedie 1999, 335 s.   

Patristica Nordica 5. Föreläsningar hållna vid det femte Nordiska patristikermötet i Lund 20-23 augusti 1997, red. Samuel Rubenson & Sten Hidal. (= Religio 51), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1999, 140 s.

Kirkefædrene. Samlet af Andrew Louth. (= Visdomsord), Århus: Hovedland 1998, 68 s.

Leif Grane: Kristendommen i historien. Udvalgte artikler 1950-96. (= Kirkehistoriske Studier, 3. række 5, udg. af Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet), Kbh.: C.A. Reitzels Forlag 1998, 329 s.

Sigurd Bergmann: Geist, der lebendig macht. Lavierungen zur ökologischen Befreiungstheologie. Frankfurt am Main 1997, 336 s. 

Celebrating Creativity. Essays in honour of Jostein Børtnes, edited by Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde. Bergen: Dept. of Russian Studies 1997, xix + 350 s. 

Leif Grane: Kristendommen i historien. Udvalgte artikler 1950-96. (= Kirkehistoriske Studier, 3. række 5, udg. af Institut for Kirkehistorie. Københavns Universitet), København: Reitzels Forlag 1998, 329 s. 

Birger Pearson: The Emergence of the Christian Religion. Essays on Early Christianity. Harrisburg, Pa.: Trinity Press 1997, xiv + 241 s.

LEIMON. Studies Presented to Lennart Rydén on His Sixty-Fifth Birthday, ed. J.O. Rosenqvist. (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Byzantina Upsaliensia 6), Uppsala 1996, XVI+256 s.

Texts and Contexts. Biblical Texts in Their Textual and Situational Contexts. Essays in honour of Lars Hartmann, edited by Tord Fornberg and David Hellholm. Oslo: Scandinavian University Press 1995, XXIX+1070 s.

Patristica Nordica 4. Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17025 augusti 1993, red. Samuel Rubenson. (= Religio 44), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1995, 152 s.

Människan och naturen. Rapport från Platonsällskapets tolfte symposium (Lund 4-7 juni 1993), redigerad av Jerker Blomqvist. Lund: Studentlitteratur 1995, 205 s.

Texts and Contexts. Biblical Texts in Their Textual and Situational Contexts. Essays in honour of Lars Hartmann, ed. by Tord Fornberg & David Hellholm. Oslo: Scandinavian University Press 1995, xxix + 1070 s. 

Bent Dalsgaard Larsen: Brydninger. Foredrag og artikler. Klassikerforeningen 1994.

In the Last Days. On Jewish and Christian Apocalyptic and its Period. Ed. Knud Jeppesen, Kirsten Nielsen og Bent Rosendal [Festskrift til Benedikt Otzen]. Århus: Aarhus University Presse 1994, 261 s.

Ad Acta. Studier til Apostlenes gerninger og urkristendommens historie. Festskrift til Edvin Larsson på 70-årsdagen. Red. af R. Hvalvik og H. Kvalbein. Oslo: Verbum 1994, 400 s.

Christian Braw: Söka förstå. Borås: Norma Bokförlag 1994, 157 s.

Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen, Susanne Gregersen, Per Ingesman og Ninna Jørgensen. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993. XVI+441 s.

Apocryphon Severini presented to Søren Giversen. Ed. Per Bilde, Helge Kjær Nielsen and Jørgen Podemann Sørensen. Aarhus: Aarhus University Press 1993, 258 s.

Armenian Texts, Tasks and Tools. Red. af Henning Lehmann og J.J.S. Weitenberg. (= Acta Jutlandica 69.1, Humanities Series  68), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993, 128 s.

Aspects of late Antiquity and early Byzantium. Papers read at a collequium held at the Swedish Institute in Istanbul ..., ed. by Lennart Rydén and Jan Olof Rosenqvist. (= Transactions, Swedish Research Institute in Istanbul 4), Stockholm 1993, 173 s. 

Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. Red. Anna Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1992, 197 s.

Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar. Skellefteå: Artos bokförlag 1992, XI+313 s.

Östkyrkan förr och nu. Studier i den ortodoxa traditionen. Ed. Gösta Hallonsten. (= Religio 34), Lund: Studier utgivna av Teologiska Institutionen i Lund 1991, 141 s.

Jørgen Pedersen: Fra Augustin til Johs. V. Jensen. Essays og afhandlinger. København: Museum Tusculanums Forlag 1991, 334 s.

Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 260 s.

Mellan himmel og jord. Föreläsningar vid det nya Theologicums invigning i september 1990. (= Religio 5), Lund: Teologiska institutionen 1991, 194 s. 

Jørgen Pedersen: Fra Augustin til Johs. V. Jensen. Essays og afhandlinger. København: Museum Tusculanums Forlag 1991, 334 s. 

Understanding and history in arts and sciences. Ed. by Roald Skarsten m.fl. (= Acta humaniora Universitatis Bergensis 1), Oslo: Solum 1991, 195 s. 

Patristica Nordica 3. Föreläsningar hållna vid det tredje Nordiska patristikermötet i Lund 22-25 augusti 1989. (= Religio 32), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1990, 165 s.

Tradition og nybrud. Jødedommen i hellenistisk tid. Red. af Troels Engberg-Pedersen og Niels Peter Lemche. (= Forum for bibelsk eksegese 2), København: Museum Tusculanum 1990, 240 s.

Gnostica-Mandaica-Liturgica. Opera eius ipsius selecta & collecta septuagenario Erico Segelberg oblata curantibus Jan Bergman, Jan Hjärpe, Per Ström; una cum Bibliographia Segelbergiana ab Oloph Bexell redacta. (= Historia religionum 11), Uppsala – Stockholm: Almquist & Wiksell International 1990, 212 s.

Greek and Latin Studies in memory of Cajus Fabricius. Ed. by Sven-Tage Teodorsson. (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 54), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1990, X+265 s.

Lars Thunberg: På Åndens Betingelser. Essays om sprog og spiritualitet. Århus: Anis 1988, 183 s.

Antikkens moraltænkning. Platonselskabet, symposium på Schæffergården, København, den 30. maj - 2. juni 1987. Red. Ulf Hamilton Clausen og Jørgen Mejer. København: Institut for klassisk Filologi, Københavns Universitet 1988, 190 s.

A green leaf. Papers in honour of Jes P. Asmussen. (= Acta Iranica 28, 2. sér. Hommages et opera minora 12), Leiden: Brill 1988, XXIX+547 s.

Studies in Ancient History and Numismatics presented to Rudi Thomsen. Århus: Aarhus University Press 1988, 418 s.

Patristica Nordica 2. Föreläsningar hållna vid det andra Nordiska patristikermötet i Lund 19-22 augusti 1986. (= Religio 25), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1987, 138 s.

Christians Among Jews and Gentiles. Essays in Honor of Krister Stendal on his Sixty-fifth Birthday, ed. G.W.E. Nickelsburg & W. Mac Rae. Philadelphia: Fortress Press 1986, 320 s.

Judendom och kristendom under de första århundradena. Nordisk patristikerprojekt 1982-1985. Vol. 1-2. Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget 1986, 308 + 304 s.

Heikki Räisänen: The Torah and Christ. Essays in German and English on the Problem of the Law in Early Christianity. [Heri bl.a. genoptryk af artikel fra 1983 vedr. Clemens Romanus] (= Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 45), Helsinki: The Finnish Exegetical Society 1986, VIII+377 s.

Theologia et cultura. Studia in honorem Gotthard Nygren. Eds. Fredric Cleve & Hans-Olof Kvist.  (= Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut 112), Åbo: Åbo Akademi 1986, 180 s.

Idekonfrontation under senantiken. Møtet mellan kristendomen och antikens idétradition. Foredrag: Symposium i Gøteborg, 8.-11. juni 1983, Platonselskabet, Nordisk Selskab for Antikkens idétradition. København: Institut for Klassisk Filologi, Københavns Universitet, 1985. 206 s.

Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabets symposium på Hanaholmen den 3-5 juni 1985. Red. H. Tersleff. Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, vi + 238 s.

Åke Fridh: Opera minora. (=Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 47), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1985, XII+136 s.

Krister Stendahl: Meanings. The Bible as Document and as Guide. Philadelphia, Pa: Fortress Press 1984, XI+224 s.

Gustav Bjørkstrand: Fædernearv och framtidstro. Fyra føredrag i kateketik, kyrkohistoria och liturgik av ... (= Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi), Åbo 1983.

Helge Haystrup: Kamp og sejr. Oldkristne positioner. København: C.A. Reitzels Forlag 1983, 230 s.

Patristica Nordica 1. Föreläsningar hållna ved Nordiska patristikermötet i Lund 25–28 augusti 1981.  (= Religio 5), Lund: Teologiska Institutionen i Lund 1982, 137 s. 

Torben Christensen: Kirkehistoriske afhandlinger, 29. marts 1981. København: G.E.C. Gad 1981, 172 s.

Torben Damsholt: Tidernes aften, artikler 1968-78. [Indeholder bl.a. 4 patristiske artikler i Tidehverv] Sankt Ansgars Forlag, København 1980, 167 s.

Albert Wifstrand: Den gyllene kedjan och andra studier. Utgivna av Mailice och Sven Wifstrand. [Patristisk relevant: "Medelpunkten" og "Stjärnögon"] Lund 1976.

Einar Molland: Opuscula Patristica. (= Bibliotheca theologica Norvegica 2), Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget 1970, VIII+297 s.

Anarôt avôt. Fædrenes udtalelser. Samling af nogle af de græske kirkefædres sentenser, oversat efter Mignes, Patrologia Græca, t. 45, s. 71 ff. til hebraisk af Kirsten Pedersen (Søster Avraham).  Jerusalem 1970. [Duplikeret].

H. Riesenfeld: Att tolka Bibeln. Bibelteologiska uppsatser. Stockholm 1967, 247 s.

Gustav Brøndsted: Historie og Evangelium. Afhandlinger, Foredrag og Udkast. Udgivet og indledt af Niels Thomsen. (= Kirkehistoriske Studier, II. række, nr. 23), København 1966, VIII+609 s.

Albert Wifstrand: Fem Ord. Lund 1965, 111 s.

M.P. Nilsson: Opuscula selecta 1. Lund 1951.

Eranos Löfstedtianus. Opuscula philologica Einaro Löfstedt a.d. XVII kal. Iul. Anno MCMXLV dedicata. Ed. Bertil Axelson. (= Eranos 43), Gotoborgi 1945, 18 + 345 s. 

Holger Mosbech: Talt og skrevet. Foredrag og Artikler om nytestamentlige Emner. Kbh.: Gyldendal 1941, 141 s. 

Sigfrid von Engeström: De två vägarna. Studier i fornkyrkans tankevärld. Stockholm 1936, 235 s.

Fredrik Münter: Et Mindeskrift. 7 bind i 8 dele. Kbh. 1925-1949.

Gösta Thörnell: Patristica. (= Uppsala Universitets Årsskrift 23, Fh. 2), Uppsala 1923, 24 s. .

Broder Justus: [Mange meget små artikler om oldkirkelige emner]. i: Tiden 7 (1916) og 8 (1917).

Peter Christian Kierkegaard: Samlede Skrifter, 1-6. Udgivne af Poul Egede Glahn og Lavrids Nyegård. København 1902-1905, 6 bind.

A. Chr. Bang: Kyrkohistoriska afhandlingar, öfvers. af E.G. Eckerbom. Lund 1891, 3 bind. [1. Tilståndet i den apostoliska tidens kristna församlingar. 2. Om "profeterna i kyrkans äldsta tid. 3. Irenaeus och kyrkan i 2:a århundradet. Fra norsk original 1890].

A. Chr. Bang: Kirkehistoriske Smaastykker. Kristiania: Alb. Cammermeyer 1890, VIII+348 s. [Svensk version 1891].

Carl Asschenfeldt Hansen: Kirkehistoriske Smaaskrifter, Aargang I-VII, Nr. 1-29. København 1885-1891 [2. oplag 1893-1895].

C.P. Caspari: Kirchenhistorische Anecdota nebst neuen Ausgaben patristischer und kirchlich-mittelalterlichen Schriften. Veröffentlicht und mit Anmerkungen und Abhandlungen begleitet von .... I. Lateinische Schriften. Die Texte end die Anmerkungen. (= Universitätsprogram zur vierten Säcularfeier der Geburt Luthers), Christiania 1883. [Genoptrykt 1991, XXVIII+360 s.].

C.H. Kalkar: Livsbilleder af Guds Riges Historie. 1. og 3. Saml. 2. Opl., Kbh. 1881-82,

C.E. Scharling: Theologiske Afhandlinger. Udgivne af Peter J. Chr. Scharling. Med et Omrids af Forfatterens Levnet. Kjøbenhavn 1880, VI+429 s.

Andr. C.L. Grove-Rasmussen: Kirkehistoriske Fortællinger og Sagn, I.-II. Række. Kbh. 1878-1880.

T.S. Rørdam: Afhandlinger ved den theologiske Konkurrence. Kbh. 1866, IV+147 s

J.C. Lindberg: Smaaskrifter. Udg. af L. Helweg og N. Lindberg. Kbh. 1864.

P. Chr. Kierkegaard: Ældre Smaaskrifter. [Smaa-Bidrag til en Fremstilling af, hvorledes Troes-Bekjendelsen omtales og anvendes i Skrifter fra den christlige Oldtid] Kjøbenhavn: Reitzel 1860, 183 s.

J.P. Mynster: Blandede Skrifter. Anden Afdeling. Kbh. 1855.

I.P. Mynster: Kleine theologische Schriften. Kopenhagen 1825.

Fr. Münter (ed.): Miscellanea Hafniensia theologici et philolici argumenti, I-II. Hafn. 1816-1824, 2 bind.

Fr. Münter: Vermischte Beyträge zur Kirchengeschichte. Kopenhagen 1798, VIII + 384 s.

Prøveforelæsninger holdne for det theologiske Professorat ved Kbhvns Universitet [af Fr. Münter og Andr. Birch]. Kjøbenhavn 1789, 172 s.

Henrik Benzelius: Syntagma dissertationum in academia Lundensi habitarum, quibus varia theologiæ, philologiæ, antiquitatum et historiæ capita illustrantur. Cum præfatione Joannis Erhardi Kappii. Accessit rervm memorabilivm index, 1-2. Frankfurt & Leipzig 1745, 2 bind, 648 + 448 s.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik