N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

A1c Bibliografier / Bibliographies 

Udskrift 21.08.01, omvendt kronologisk rækkefølge.
Senest ajourført maj 2007. 

Holger Villadsen: Dansk oldkirkeforskning 1960 - 2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (= Patristik 6), 2007, 56 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik6.pdf

Henrik Tronier: Mogens Müller-bibliografi 1968-2005. i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl. (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 295-307.

Holger Villadsen: Nordisk patristik 1997-2000 – en bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 19-38. 

Flemming Gorm Andersen: Danish contributions to classical scholarship 1971-1991. A bibliography. København: Museum Tusculanums Forlag 2004, 168 s.

Tomas Hägg: Bibliography of the Writings of Tomas Hägg. i: Tomas Hägg: Parthenope. Selected Studies in Ancient Greek Fiction (1969-2004), ed. Lars Boje Mortensen & Tormod Eide, København 2004, 29-37.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1993-1996. En bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 19 (Lund 2004), 16-31.

Bibliografi over Jakob Ballings forfatterskab 1992-2003. i: Jakob Balling, Historisk kristendom. Artikler og afhandlinger i udvalg, Frederiksberg: Anis 2003, 423-426.

Mogens Müller: Oversættelser af ikke-bibelske oldjødiske og oldkristne tekster. i: DTT 66 (2003), 53-65.

Bibliography of Kari Elisabeth Børresen. i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 309-316. 

Christina Petterson: Lone Fatum-bibliografi. i: Køn og Bibel - skrifterne, kvinderne, kristendommene, red. af Christiana Petterson m.fl. Kbh.: Anis 2002, 211-223.

Holger Villadsen: Bibliografi. Bøger og artikler af Hennning Lehmann. i: Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. af Carsten Bach-Nielsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 427-431.

Holger Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 14 (Lund 1999), 12-45.

Henrik Lerdam: Danske middelalderforskere – en oversigt. (= Skrifter udg. af Inst. for Historie ved Københavns Univ. 19), Kbh.: Museum Tusculanum 1998, 162 s.

Celebrating Creativity. Essays in honour of Jostein Børtnes. edited by Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde. Bergen: Dept. of Russian Studies 1997, XIX+350 s. [Bibliografi for Jostein Børtnes, s. 337-344]. 

Holger Villadsen: [Mearbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Knut Schäferdiek, XXXIII – XXXV: Die Erscheinungen der Jahre 1988–1990. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1997, LVII+705 s.

Niels Hyldahl-bibliografi ved Mogens Müller. i: Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl. I anledning af 65 års fødselsdagen den 30. december 1995 (= Forum for bibelsk eksegese 7), København 1996, 301-313.

Gunner B. Mikkelsen: Bibliographia Manichaica. A Comprehensive Bibliography of Manichaism through 1996. (= Corpus Fontium Manichaerum, Series Subsidia 1), Turnhout: Brepols 1996, xlvi+314 s. 

The printed Works of Lennart Rydén. i: Leimon. Studies presented to Lennart Rydén on his sixty-fifth birthday, ed. Jan Olof Rosenqvist, (= Studia Byzantina Upsaliensia 6), Uppsala-Stockholm 1996, IX-XVI. 

Svein Helge Birkeflet: Bibliography of Jacob Jervell’s Scholarly Publications. i: Studia Theologica 49 (1995), 213-226.

[Bibliografi over René Kieffer.] i: SEÅ 60 (1995).

Anne-Lene Nielsen Frederickson: Bibliografi over trykte arbejder af propfessor, dr.theol. Kristen Ejner Buhl Skydsgaard (1902-1990). i: Vinduer til Guds rige. Seksten forelæsninger om kirken, red. af Hans Raun Iversen, Frederiksberg 1995, 311-325.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1989-1992. En bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 10 (Lund 1995), 12-32.

Flemming Gorm Andersen: Danmark og Antikken 1981-1990. En bibliografi over 12 års dansksproget litteratur om den klassiske oldtid. [Usikkert om der er patristisk stof]. København: Det kongelige Bibliotek 1994, 306 s.

Holger Villadsen: [Mearbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Knut Schäferdiek, XXX – XXXII: Die Erscheinungen der Jahre 1985–1987. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1994, LVI+803 s.

Carsten Bach-Nielsen: Bibliografi over Jakob Ballings forfatterskab. i: Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling, red. Carsten Bach-Nielsen m.fl., Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993, 435-441. 

Björn Dahla: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1991-1992. i: Temenos 29 (1993), 207-245.

Erik Heen: Anton Fridrichsen (1888-1953). A Bibliography. (= Bibliography Series 5, Faculty of Theology), Oslo, University of Oslo 1993, 153 s.

Etik, religion och samhälle. En festskrift til Ragnar Holte. Red. av Carl-Henric Grenholm – Göran Lantz. [Heri også en bibliografi]. Nora: Nya Doxa 1992, 247 s.

Bent Noack-bibliografi 1975 (1944) – 1992. Udarbejdet af Jakob H. Grønbæk og Mogens Müller. i: Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 303-310.

Bibliografi. Böcker och artiklar i religionshistoria och patristiska ämnen av Per Beskow. i: Florilegium patristicum. Festskrift till Per Beskow. Sammenställd af Gösta Hallonsten m.fl., Delsbo 1991, 258-260.

Björn Dahla: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1989-1990. i: Temenos 27 (1991), 197-248.

Mogens Müller: Torben Christensen-bibliografi. i: DTT 54 (1991), 55-62.

Karstein Hansen: Nils Alstrup Dahl. A Bibliography of his Writings, 1935-1991. (= Bibliography Series 3), Oslo: University of Oslo 1991, 112 s.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1981-1988. En bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (Lund 1990, trykt 1991), 26-48.

Björn Dahla: Bibliography of Nordic Research in Comparative Religion 1986-1988. i: Temenos 25 (1989), 125-191.

Vagner Lund: Bibliografi [vedr. Leif Grane]. i: Teologi og tradition. Festskrift til Leif Grane 11. januar 1988. Århus: Aros 1988, 376-397.

Søren Jensen: H.F. Helvegs forfatterskab – en bibliografi. København 1987, 93 s.

Jacob Jervell: Bibliografi. i: NTT 86 (1985), 213-223.

Mogens Müller: Olof Linton-bibliografi. i: DTT 46 (1983), 59-65. 

Carl-Martin Edsman: Carl-Martin Edsman skrifter 1930 – 1980. Åbo 1982, 61 s.

Mogens Müller: Bibliografi [over Torben Christensens forfatterskab]. i: Torben Christensen, Kirkehistoriske afhandlinger, København: Gad 1981, 167-170.

Eva Michelsen: Gotthard Nygrens trykta skrifter. i: Theologi et cultura. Studia in honorem Gotthard Nygren. Eds. Fredric Cleve & Hans-Olof Kvist (= Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut 112), Åbo: Åbo Akademi 1986, 177-180.

Torben Christensen, Jakob H. Grønbæk, Erik Nørr, Jørgen Stenbæk: Kirkehistorisk bibliografi. Kbh.: Gad 1979, 423 s.

N. Krogh Rasmussen og H. Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur. i: Lumen 18 (nr. 53, Kbh. 1975), 73-97.

Inger Marie Molland Stang: Einar Molland’s books and articles (until 1.VII 1969). i: Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 277-297.

[Bibliografi over Gösta Säflund af Ingrid Molander]. i: Opuscula Romana 6, Gösta Säflund dedicata (= Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, Series prima in 4˚, 29), Göteborg 1968.

Kirsten Frederiksen: Professor, dr. theol. Hal Koch`s forfatterskab, en bibliografi.  Tillæg til “Kirkehistoriske Samlinger”, København 1967.

Heikki Solin: Bibliographie von Henrik Zilliacus. i: Arctos 5 (1967), 177-182. 

Bibliografi [over Gustav Brøndsted]. i: Gustav Brøndsted: Historie og Evangelium. Afhandlinger, Foredrag og Udkast. Udgivet og indledt af Niels Thomsen. (= Kirkehistoriske Studier, II. række, nr. 23), København 1966, 593-597.

J. Vikjær Andersen: Bibliograhie de l’œvre de Johannes Munck. i: Studia Theologica 19 (1965), 3-21.

Søren Giversen: Nag Hammadi Bibliography 1948-63. i: Studia Theologica  17 (1963), 139-187. [Også udsendt som særtryk, Kbh. 1963].

Søren Giversen: Bibliography on the Nag-Hammadi Manuscripts. i: Acta Orientalia 24 (København 1959), xx.

T.T. Segerstedt: Inbjudan till de offentliga högtidligheter vid hvilka ... C.-M. Edsman ... installeras. [Bibliografi over Edsmans skrifter indtil 1959].  Uppsala 1959, 96-101.

Steen Johansen: Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs skrifter. 1-4. København 1948-54.

R. Paulli: Bibliografi og Ikonografi [for Frederik Münter]. i: Frederik Münter – et Mindeskrift. Bind I, andet Halvbind, København 1949, s. 117-170.

J.C. Jacobsen: Fortegnelse over Professor, Dr. phil. & theol. Frants Buhls literære Arbejder (indtil September 1925).  i: TTD, 4. Række, 6 (1925), 277-291.

Pontus Sjöbeck: Program utgifna vid Lunds Universitet 1667–1867. Bibliografi af ... (= Lunds Universitets Årsskrift N.F. Afd. 1, Bd. 11, Nr. 2), Lund-Leipzig 1912-1915, XXIX+142 s..

Johan Bergman: Förteckning över de av Johan Bergman intill utgången af januari månad 1914 av trycket utgivna skrifter.  Stockholm 1914.

Samuel E. Bring: Förteckning öfver Sven Lagerbrings tryckta arbeten och manuskript. (= Lunds Universitets årsskrift, ny följd, afd. 1, bd. 3, no. 1), Lund 1907, 71 s.

H. Reuterdahl: Anmälan av F.W. Goldwitzer, Bibliographie der Kirchenväter, Landshut 1828. i: Theologisk Quartalskrift, Ny följd 2 (Lund 1842), 243-270.

Bibliografiens systematik
Kirkefædre, alfabetisk liste
Emneregister 
Forside: patristik.dk 

 

Andre delemner om patristik generelt:

Forskningshist.
Virkningshist.
Bibliografier
Leksika
Samleværker
Filologi
Palæografi
Tekstsaml.
Patristik