N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B2c Syrisk oversættelse af Det gamle Testamente / Syriac Translation of The Old Testament 

Oprette aug. 2001. Ajourført febr. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Gösta Rignell: The Peshitta to the Book of Job. Critically Investigated with Introduction, Translation, Commentary and Summary [posthumt udgivet af Karl-Erik Rignell]. Kristianstad: Monitorforlaget 1994, 382 s.

Jan-Erik Eriksson: The Hymns of David interpreted in Syriac. A Study of Translation Technique in the First Book of the Psalms (Ps 1-41) in the Pesitta. Uppsala: [Diss. ved Uppsala universitet] 1989, XIII+207 s.

The Old Testament in Syriac according to the Peshitta version. P. 2, Fasc. 1a = Liber Job. [Prep. by L.G. Rignell]. Leiden: Brill 1982, xix+55 s. 

Hans Gottlieb: A Study on the Text of Lamentations. Århus: Det lærde Selskab 1978, 80 s.

Bengt Knutsson: Studies in the text and language of three Syriac-Arabic versions of the book of Judicum with special reference to the Middle Arabic elements. Introduction, linguistic notes, texts ... Leiden: Brill 1974, lvi+332 s. [Diss. Lund Univ. 1974]. 

Lars Kruse-Blinkenberg: Pesitta som eksegesehistorisk vidne belyst ud fra Prædikeren 1, 12-18. i: DTT 31 (1968), 259-287.

Lars Kruse-Blinkenberg: The Book of Malachi according to Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus. i: Studia Theologica 21 (1967), 62-82.

Lars Kruse-Blinkenberg: Studier over teksten til Qohælæt med særligt henblik på Peshitta og Syro-Hexapla og disses relation til Septuaginta og Targum. Kbh. 1967, 197 s.

Lars Kruse-Blinkenberg: The Pesitta of the Book of Malachi. i: Studia Theologica 20 (1966), 95-119.

Preben Wernberg-Møller: Some Observations on the Relationship of the Peshitta Version of the Book of Genesis to the Palestinian Targum Fragments Published by Professor Kahle, and to Targum Onkelos. i: Studia Theologica 15 (1961), 128-180.

Edv. Stenij: De syriaca libri Jobi interpretatione quæ peschîta vocatur. Helsingforsiæ 1887. [Diss. acad.]. 

T. Skat Rørdam: Libri Judicum et Ruth secundum versionem Syriaco-Hexaplarem, quos ex codice Musei Britannici nunc primum ed., Græce restituit notisque criticis illustravit ... Hauniæ 1861, 202 s.

Codex Syriaco-Hexaplaris Ambrosiano-Mediolanensis, editus et latine versus [Matt. Norberg]. London - Gothenburg 1787. [Genoptrykt i Migne PG 16,2299-2394].

 

Retur
Andre delemner om Det gamle Testamente:

Generelt

Græsk overs.

Syrisk overs.

Latinsk overs.

Andre overs.

Kanon

Fortolkningshist.