N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B2a Det gamle Testamente, generelt / The Old Testament, general studies 

Oprettet aug. 2001. Ajourført febr. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Torleif Elgvin: Jewish Christian Editing of the Old Testament Pseudepigrapha. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 278-304. 

Mogens Müller: Seputaginta som kanonisk udgave af Det Gamle Testamente. i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl., København 2006, 11-25. 

Henrik Bartholdy: Håndbog i gammeltestamentlig tekstkritik. København: Det Danske Bibelselskab 2003, 128 s. [Om oversættelser s. 27-39]. 

Mogens Müller: Det Gamle Testamente som kristen bog. Frederiksberg: Anis 1997, 92 s. [Især kap. 4: Det Gamle Testamente som kristen bog i den 2. århundrede].

Mogens Müller: »Forstår du det, de læser?« Da Det Gamle Testamente blev en kristen bog. i: Vartovbogen 1996, 120-134.

Mogens Müller: The first Bible of the Church – a plea for the Septuagint. (= Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 206), Sheffield: Sheffield Academic Press 1996, 163 s.

Oskar Skarsaune: The Question of Old Testament Canon and Text in the Early Greek Church. i: Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation, vol. I.1, ed. Magne Søbæ, Göttingen 1996, 443-450. 

Mogens Müller: Kirkens første Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? Frederiksberg: Forlaget Anis 1994, XVI + 152 s.

Mogens Müller: The Septuagint as the Bible of the New Testament Church. Some Reflections. i: SJOT 7 (1993), 194-207.

Mogens Müller: Septuaginta som den nytestamentlige menigheds Bibel. Nogle overvejelser. i: Præsteforeningens Blad 82 (1992) 945-954.

Bertil Albrektson: Adam och Eva byter språkdrägt. i: Språket i bibeln - bibeln i språket, ed. Christer Åsberg, Stockholm 1991, 235-250. 

Oskar Skarsaune: From Books to Testimonies. Remarks on the Transmission of the Old Testament in the Early Church, i: Immanuel 24-25 (Jerusalem 1990), 207-219.

Mogens Müller: Graeca sive Hebraica veritas? The defence of the Septuagint in the Early Church. i: SJOT 3 (Århus 1989), 103-124.

Mogens Müller: Hebraica sive Graeca veritas. The Jewish Bible at the time of the New Testament and the Christian Bible i: SJOT 3 (Århus 1989), 55-71.

Sten Hidal: Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria. (= Religio 27, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1988, 130 s.

Mogens Müller: Graeca sive Hebraica veritas? Forsvaret for Septuaginta i Oldkirken. i: Det gamle Testamente og den kristne fortolkning, red. af Karin Friis Plum og Geert Hallbäck (= Forum for bibelsk eksegese 1), København: Museum Tusculanums Forlag 1988, 117-137.

Mogens Müller: Jødedommens Bibel på nytestamentlig tid og den kristne Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? i: DTT 51 (1988), 220-237 [engelsk version 1989]

Mogens Müller: Kirkens første Bibel. i: Teologisk Forum 8/86, s. 5-8 (= Tillæg til Kristeligt Dagblad 25.8.1986).

Bertil Albrektson och Helmer Ringgren: En bok om Gamla testamentet. Andra upplagan. Lund: CWK Gleeerup 1971, 283 s. [flere senere oplag, 5. oplag 1992]

Bo Johnson: Die hexaplarische Rezension des 1. Samuelsbuches der Septuaginta. (= Studia Theologica Lundensia 22), disp., Lund 1963, 161 s.

Aage Bentzen: Introduction to the old testament. Vol. I-II. København: Gad 1948, 268+300 s. [2. ed. 1952, 5th ed. 1959, 6th ed. 1961, 7th ed. 1967].

Aage Bentzen: Indledning til Det gamle Testamente. København: G.E.C. Gads Forlag 1941, 453 s. [Engelsk version 1948].

Johannes Belsheim: Den bibelske Histories Troværdighed og de bibelske Skrifters Oprindelse. Kortf. Indl. i den hellige Skrift. I. De gammeltestamentlige Skrifters Troværdighed og Oprindelse. Sex Foredrag. Kristiania: Malling 1892, 146 s.

Frants Buhl: Canon and text of the Old Testament. Translated by John Macpherson. Edinburgh: T. & T. Clark 1892, viii+259 s. [Dansk original 1885].

Frants Buhl: Kanon und Text des Alten Testamentes. Leipzig 1891, 262 s. [Dansk original 1885].

Frants Buhl: Den gammeltestamentlige Skriftoverlevering. I: Kanons Historie. II: Tekstens Historie. København: Gyldendal 1885, 195 s. [Tysk version 1891, engelsk version 1892].

C.P. Caspari: Den gammeltestamentlige Skrifts Historie. Med Forfatterens Tilladelse aftrykt efter Forelæsninger. Kristiania 1881 [trykt som manuskript], 416 s.

 

Retur

Andre delemner om Det gamle Testamente:

Generelt

Græsk overs.

Syrisk overs.

Latinsk overs.

Andre overs.

Kanon

Fortolkningshist.