w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar (nr. 52) 
holdes formentlig i København i januar 2024.
Seminaret er under planlægning.

Seneste seminar (nr. 51)
blev holdt i Aarhus mandag den 14. august 2023, kl. 10.15 - 16, Aarhus Universitet, Nobelparken. 

PROGRAM
10.15-11.45: Reformationen og den oldkirkelige tradition. Mattias Sommer Bostrup, adjunkt, ph.d.
11.45-12.45: Frokost i kantinen i Nobelparken.
12.45-14.15: Erasmus og hans portrættering af kirkefædre. Christian Houth Vrangbæk, postdoc., ph.d.
14.15-14.30: Kaffepause.
14.30-16.00: Fadervor som dåbsbøn i oldkirken. Nils Arne Pedersen, lektor, dr.theol.

Nærmere om programmet kan læses her.

Generelt
Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Styregruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 2617 0583, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Cand.mag., ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch, tlf. 6012 3675, mail johannesas@gmail.com
eller jas@apophasis.dk
Ph.d.-studerende Eva Elisabeth Houth Vrangbæk. Aarhus Univ., tlf. 8716 2512, mail eehv@cas.au.dk 
Lektor, ph.d. Christian Thrue Djurslev, Aarhus Univ., tlf. 9386 6634, mail ctd@cas.au.dk

Denne side er redigeret af provst emer. Holger Villadsen, tidligere medlem af initiativgruppen.
Privatmail: holger@sejrupvilladsen.dk.  

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Svensk patristik, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Patristica Nordica Annuaria":
https://patristik.se  

- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift  

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikler er:
23 (2021) Johannes Aakjær Steenbuch: Frelse per automatpilot? Altings genoprettelse og menneskets frihed.
22 (2021) Emil Hilton Saggau (red.): I Konstantins skygge. Kirke og Imperium i oldkirken.
21 (2020) Holger Villadsen: In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet.  
20 (2020) Rasmus H. C. Dreyer: Filosofisk kristendom  

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog fra 1500-tallet til 2016.

Bibliografien findes i tre versioner:
1) Internet-version på denne hjemmeside. Oprettet i 2001 og senest ajourført i 2018.
2) Bogtrykt version fra 2011-12 i to bind (Books on Demand).
3) E-bog fra 2021 i to bind. Findes under e-bøger på denne hjemmeside og på bibliotek.dk (gratis).  

Internetversion
Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 
General subject index  

E-bog i 2 bind fra 2021 (gratis)
Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk afdeling:  BPN-I.pdf
Bind II: Alfabetisk afdeling: BPN-II.pdf 

Bogtrykt version på Books on Demand
Nordisk Patristisk Bibliografi, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Supplerende oversigter
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Bibliografien er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk Afdeling. Revideret udgave 2021. Bibliografien er på 550 sider og fylder 4 MB. BPN-I.pdf.

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind II: Alfabetisk Afdeling. Revideret udgave 2021.
Bibliografien er på 540 sider og fylder 4,4 MB.
BPN-II.pdf.

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den  engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus: C. Galerius Valerius Maximus: Studies in the Politics and Religion of the Roman Empire AD 305-313. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.