p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar (nr. 53)
holdes mandag den 26. august 2024 kl. 11-17 på Aarhus Universitet. 
Emne: Nyt fra fra forskningen i oldkirken og dens omgivelser.
Sted: Bygning 1465, lokale 215 (2. sal), Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Aarhus C. 

PROGRAM
11.15-12.00: Kærlighed mellem begær og vilje: Augustins kærlighedsbegreb. Eva Elisabeth Houth Vrangbæk, Aarhus Universitet.
12.00-13.00: Frokost (for egen regning).
13.15-14.00: At rejse eller ikke at rejse? Filon af Alexandria om menneskelig mobilitet. Elisa Uusimäki, Aarhus Universitet.
14.15-15.00: Debutanten Jesus – oldkirkens reception af debutscener. Kasper Bro Larsen, Aarhus Universitet.
15.15-16.00: Exegetiken och frälsningen: Hieronymus om bibeltolkarens roll i kyrkan. Katarina Pålsson, Lunds Universitet. 
16.15-17.00: Kosmologi og senantik religion: natursyn manifesteret i tænkning og handling. Johan Brun Mendes Cederfeldt, Aarhus Universitet. 

Nærmere om programmet kan læses her.

Seneste seminar (nr. 52) 
blev holdt fredag den 9. februar 2024 kl. 13-17 på Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg. Emnet for seminaret var
»Nikænsk kristendom – nye perspektiver«. 

PROGRAM
13.15-14.00: Kejser Konstantins rolle i kirkemødet – et udkast til at forstå, hvad kejseren ville. Andreas Westergren, Lunds Universitet.
14.15-15.00: Ret, autoritet og biskop Osius' oversete rolle i Nikæa. Emil Hilton Saggau, Lunds Universitet.
15.15-16.00: Kanon og kirkemøde. Kasper Dalgaard, Diakonissestiftelsen.
16.15-17.00: Homoousiens implikationer for soteriologien (eller omvendt!). Johannes Aakjær Steenbuch.

Nærmere om programmet kan læses her

Generelt
Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Styregruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 2617 0583, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Cand.mag., ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch, tlf. 6012 3675, mail johannesas@gmail.com
eller jas@apophasis.dk
Ph.d.-studerende Eva Elisabeth Houth Vrangbæk. Aarhus Univ., tlf. 8716 2512, mail eehv@cas.au.dk 
Lektor, ph.d. Christian Thrue Djurslev, Aarhus Univ., tlf. 9386 6634, mail ctd@cas.au.dk

Denne side er redigeret af provst emer. Holger Villadsen, tidligere medlem af initiativgruppen.
Privatmail: holger@sejrupvilladsen.dk.  

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Svensk patristik, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Patristica Nordica Annuaria":
https://patristik.se  

- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift  

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikler er:
24 (2024) Johannes Aakjær Steenbuch. Den skjulte Gud. Negativ teologi og kristologi i tidlig kristendom.
23 (2021) Johannes Aakjær Steenbuch: Frelse per automatpilot? Altings genoprettelse og menneskets frihed.
22 (2021) Emil Hilton Saggau (red.): I Konstantins skygge. Kirke og Imperium i oldkirken.
21 (2020) Holger Villadsen: In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet.     

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog fra 1500-tallet til 2016.

Bibliografien findes i tre versioner:
1) Internet-version på denne hjemmeside. Oprettet i 2001 og senest ajourført i 2018. Bibliografien bliver ikke længere ajourført.
2) Bogtrykt version fra 2011-12 i to bind (Books on Demand).
3) E-bog fra 2021 i to bind. Findes under e-bøger på denne hjemmeside og på bibliotek.dk (gratis).  

Internetversion
Oprettet i 2001 og ajourført flere gange, senesi i 2018, men den bliver ikke mere ajourført.

Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 
General subject index  

E-bog i 2 bind fra 2021 (gratis)
Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk afdeling:  BPN-I.pdf
Bind II: Alfabetisk afdeling: BPN-II.pdf 

Bogtrykt version på Books on Demand
Nordisk Patristisk Bibliografi, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Supplerende oversigter
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Bibliografien er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk Afdeling. Revideret udgave 2021. Bibliografien er på 550 sider og fylder 4 MB. BPN-I.pdf.

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind II: Alfabetisk Afdeling. Revideret udgave 2021.
Bibliografien er på 540 sider og fylder 4,4 MB.
BPN-II.pdf.

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den  engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus: C. Galerius Valerius Maximinus: Studies in the Politics and Religion of the Roman Empire AD 305-313. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.

Link til planlagt subdomæne om e-bøger udgivet på patristik.dk: https://patristik.dk/ebog