w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar
holdes i Aarhus i august eller september 2023. Mødet er under planlægning.

Seneste seminar, nr. 50
blev holdt i København, mandag den 30. januar 2023. Temaet var synd og frelse i oldkirkens teologi.

PROGRAM
13.00-14.00: Arvesynd hos Filon og Paulus. Gitte Buch-Hansen, lektor i teologi ved Kbh's Univ. 
14.15-15.15: Origenes om synd og frelse. Anders-Christian Jacobsen, prof. i dogmatik ved Aarhus Univ. 
15.30-16.30: Blev der nogensinde opfundet en arvesyndslære? Nils Arne Pedersen, lektor i kirkehistorie ved Aarhus Univ.
16.30-17.00: Fælles debat. 

Nordisk Patristikermøde
i Aarhus 24. - 26. august 2022
11. nordiske patristikermøde blev holdt den 24.-26. august 2022 på Aarhus Universitet. 

Det overordnede tema for mødet var  "Exegesis in Early and Late Antiquity".  En oversigt over mødets foredrag og foredragsholdere kan findes her.  

Første nordiske patristikermøde blev holdt i Lund i august 1981. Siden har der været holdt et nordisk patristikermøde hvert fjerde år, de første ni gange i Lund, men i 2022 altså  i Aarhus. Mødet holdes denne gang på engelsk.

Generelt
Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Initiativgruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2285, mail alj@cas.au.dk
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 2617 0583, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Cand.mag., ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch, tlf. 6012 3675, mail johannesas@gmail.com
eller jas@apophasis.dk
Ph.d.-studerende Eva Elisabeth Houth Vrangbæk. Aarhus Univ., tlf. 8716 2512, mail eehv@cas.au.dk

Denne side er redigeret af provst emer. Holger Villadsen, tidligere medlem af initiativgruppen.
Privatmail: holger@sejrupvilladsen.dk.  

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Svensk patristik, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Patristica Nordica Annuaria":
https://patristik.se  

- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift  

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikler er:
23 (2021) Johannes Aakjær Steenbuch: Frelse per automatpilot? Altings genoprettelse og menneskets frihed.
22 (2021) Emil Hilton Saggau (red.): I Konstantins skygge. Kirke og Imperium i oldkirken.
21 (2020) Holger Villadsen: In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet.  
20 (2020) Rasmus H. C. Dreyer: Filosofisk kristendom  

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog fra 1500-tallet til 2016.

Bibliografien findes i tre versioner:
1) Internet-version på denne hjemmeside. Oprettet i 2001 og senest ajourført i 2018.
2) Bogtrykt version fra 2011-12 i to bind (Books on Demand).
3) E-bog fra 2021 i to bind. Findes under e-bøger på denne hjemmeside og på bibliotek.dk (gratis).  

Internetversion
Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 
General subject index  

E-bog i 2 bind fra 2021 (gratis)
Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk afdeling:  BPN-I.pdf
Bind II: Alfabetisk afdeling: BPN-II.pdf 

Bogtrykt version på Books on Demand
Nordisk Patristisk Bibliografi, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Supplerende oversigter
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Bibliografien er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk Afdeling. Revideret udgave 2021. Bibliografien er på 550 sider og fylder 4 MB. BPN-I.pdf.

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind II: Alfabetisk Afdeling. Revideret udgave 2021.
Bibliografien er på 540 sider og fylder 4,4 MB.
BPN-II.pdf.

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den  engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus: C. Galerius Valerius Maximus: Studies in the Politics and Religion of the Roman Empire AD 305-313. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.