Internettidsskriftet "Patristik" 

 

Artikler 

Nr. 23 (2021)
Johannes Aakjær Steenbuch: Frelse per automatpilot? Altings genoprettelse og menneskets frihed (29 s.)

Nr. 22 (2021)

Emil Hilton Saggau
(red.): I Konstantins skygge. Kirke og Imperium i oldkirken (72 s.)

Nr. 21 (2020)
Holger Villadsen: In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet (54 s.)

Nr. 20 (2020)
Rasmus H. C. Dreyer: Filosofisk kristendom. Om oldkirke-apologeten Minucius Felix' dialog »Octavius« og dens datering (36 s.)

Nr. 19 (2018)
Jon A. P. Gissel: Koncilierne og Kejserne (34 s.)

Nr. 18 (2018)
Niels Willert: Det lukanske historieværk. Et oldkirkeligt skrift fra 2. århundrede? (32 s.)

Nr. 17 (2018)
Johannes Aakjær Steenbuch: »Lad din egen vilje være loven«. Den gyldne regel i tidlige kristne moralfilosofier. (27 s.)

Nr. 16 (2018)
Holger Villadsen: »I kor med alle engle«. Om oldkirkelige spor i dansk nadverliturgi. (48 s.)

Nr. 15 (2017)
Johannes Aakjær Steenbuch: Den politiske syge. Gregor af Nyssas magtkritik. (24 s.)

Nr. 14 (2016)
Lise Bek:
Symmetriens magt – magtens symmetri. Kirkerum og liturgi i synets tegn fra de tidlige menigheder til det kejserlige byggeri. (62 s.)
Oversigt over tilhørende illustrationer.

Nr. 13 (2015)
Johannes Aakjær Steenbuch: At gøre det utænkelige. Mellem negativ teologi og etik hos Filon, Klemens af Alexandria og Gregor af Nyssa. (22 s.)

Nr. 12 (2015)
Holger Villadsen: Nordisk Patristik 2009-2012. En bibliografisk oversigt. (44 s.)

Nr. 11 (2013)
Mogens Müller: Justin og hans Bibel. (19 s.)

Nr. 10 (2009)
Holger Villadsen: Würzburger Comes. En brik til historien om første tekstrække. (47 s.)

Nr. 9 (2008)
Sysse Engberg: Profetologion og tre-læsningsteorien. Om tilblivelsen af en liturgisk bog. (33 s.)

Nr. 8 (2008)
Mogens Müller: »Menneskesønnen« - en søn af et menneske eller af Mennesket. Mellem spirende ortodoksi og gnosticisme. (23 s.)

Nr. 7 (2007)
Robert B. Hansen: Eukaristi, måltid og eskatologi. Den eskatologiske karakter af eukaristien i Didake. (63 s.)

Nr. 6 (2007)
Holger Villadsen: Dansk oldkirkeforskning 1960-2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi.

Nr. 5 (2007)
Finn Damgaard: Skygger og allegori. Origenes' og Chrysostomos' homilier over Isaks ofring. 

Nr. 4 (2006)
Maria Fabricius Hansen: Teologi og kirkebyggeri. Om genbrug i romersk middelarkitektur.
Oversigt over de tilhørende illustrationer.

Nr. 3 (2004)
Niels Willert: Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid. 

Nr. 2 (2004)
Jesper Hyldahl: Sproget som symbol hos Klemens af Alexandria. 

Nr. 1 (2004)
Anders-Christian Jacobsen: Barnet, Haven og Væksten. En konstruktiv reformulering af Irenæus' eskatologi med henblik på dens eksistentielle og præsentiske elementer. 

 

Redaktionelt 

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet Patristik. Tidsskriftets artikler udgives enkeltvis og uden bestemte udgivelsesterminer. 

Artiklerne udgives som pdf-filer og forudsætter programmet Acrobat Reader. 

Redaktion: Anders-Christian Jacobsen og Holger Villadsen. 

Artikler, der ønskes optaget i Patristik, sendes i elektronisk form (helst i Word-format) til tidsskriftets sekretær, Holger Villadsen, e-mail redaktion@patristik.dk (Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing, tlf. 60 56 57 28). 

For nærmere detaljer henvises til  vejledende retningslinjer for udarbejdelse af manuskripter til Patristik (pdf).

Mangfoldiggørelse af tidsskriftets artikler er ikke tilladt uden efter forudgående aftale med pågældende forfatter.

Retur til startside for www.patristik.dk