Tidligere seminarer i Forum for Patristik


51. seminar: Aarhus 14. august 2023 

Udførligt program: FFP51.pdf.
 • Adjunkt, ph.d. Mattias Sommer Bostrup: Reformationen og den oldkirkelige tradition.
 • Postdoc., ph.d. Christian Houth Vrangbæk: Erasmus og hans portrættering af kirkefædre.
 • Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen: Fadervor som dåbsbøn i oldkirken. 


50. seminar: København 30. januar 2023 

Tema: Synd og frelse i oldkirkens teologi. Udførligt program: FFP50.pdf.
 • Lektor Gitte Buch-Hansen: Arvesynd hos Filon og Paulus. 
 • Professor Anders-Christian Jacobsen: Origenes om synd og frelse.
 • Lektor Nils Arne Pedersen: Blev der nogensinde opfundet en arvesyndslære?


11. nordiske patristikermøde: Aarhus 24. - 26. august 2022 

Der blev i efteråret 2022 ikke holdt noget seminar i Forum for Patristik, da det 11. nordiske patristikermøde blev holdt i Aarhus. De første møder blev holdt i Lund, og det foregående i Oslo.
Det overordnede tema for mødet i 2022 var »Exegesis in Early and Late Antiquity«.
En oversigt over mødets foredrag og foredragsholdeere kan findes her.


49. seminar: København 31. januar 2022 

Tema: Træer, pelikaner og drager – naturopfattelsen i Oldkirken. Udførligt program: FFP49.pdf.
 • Lektor, ph.d. Thomas Arentzen: Fornemmelser av bark – å komme oldkirkens træer ind på livet. 
 • Postdoc, ph.d. Emil Hilton Saggau: »Der er drager!« – tidlige  kristne forestillinger om drager.
 • Ph.d. Søren Lund Sørensen: Fysiologos – en kristen dyrebog.


48. seminar: Aarhus 23. august 2021 

Seminaret blev gennemført som en kombination af online zoom seminar og seminar med fysisk fremmøde.
Udførligt program: FFP48.pdf.
 • Ph.d. Maria Munkholt Christensen: Dåben billedlig talt – om metaforer og baptisterier.
 • Lektor, ph.d. Jakob Engberg: »Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang«. Dåb af børn i oldkirken, de tidligste vidnesbyrd.
 • Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen: Dåbsoplæring i oldkirken Cyril fra Jerusalem og Augustin som eksempler. 


47. seminar: København 25. januar 2021 

Seminaret blev gennemført som online-seminar på grund af Corona-situationen.
Tema: I Konstantins skygge. Kirke og Imperium i oldkirken. Udførligt program: FFP47.pdf.
 • Stud. theol. Annette Hjort: Kristendom, kirke og imperium i Athanasius og Eusebs politiske teologi.
 • Postdoc, ph.d. Emil Hilton Saggau: Symfonien mellem imperium og kirke som tema i oldkirkens teologi fra Konstantin til Justinian. 
 • Stud. theol. Amalie Grøndal Henriksen: Blev paven ført til Konstantinopel? Forholdet mellem kejser og vestkirke under Justinian.


46. seminar: Planlagt til Aarhus 31. august 2020, aflyst/udskudt

 • Det planlagte seminar blev aflyst på grund af Corona-restriktionerne.


45. seminar: København 27. januar 2020 

Udførligt program: FFP45.pdf.
 • Professor MSO, ph.d. Thomas Hoffmann: Islam og patristikken - forsøg på et overblik.
 • Dr. phil. Jon Gissel: Johannes Chrysostomos – den store byzantinske prædikant og Den hellige Skrift.
 • Provst emer. Holger Villadsen: Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet – endnu en brik til historien om første tekstrække.


44. seminar: Aarhus 26. august 2019 

Udførligt program: FFP44.pdf.
 • Lektor, ph.d. René Falkenberg: Læste man Thomasevangeliet i de ægyptiske klostre?
 • Ph.d.-studerende Lasse Løvlund Toft:  Den Persiske Debattør og hans kolleger – om diffusion af martyrberetninger.
 • Lektor, dr. theol. Nils Arne Pedersen: I hvilken sammenhæng blev Pelagius' teologi til? 


43. seminar: København 28. januar 2019 

Udførligt program: FFP43.pdf.
 • Lektor, ph.d. Florian Wöller: Religious street processions through Antioch in Libanius and Chrysostom.
 • Ph.d.-studerende Katarina Pålsson: Hur Origenes blev heretiker. Hieronymus bruk av polemik mot Origenes under och efter den första origenistiska kontroversen.
 • Ph.d.-studerende Peter Søes: Tertullians antropologi(er?)

42. seminar: Aarhus 3. september 2018 

Udførligt program: FFP42.pdf.
 • Professor Jörg Ulrich: Justins apologier.
 • Ph.d. Uffe Holmsgaard: Ind i fortællingen – med Romanos Melodos som rejsefører.
 • Teolog og forfatter Johannes Værge: Da filosofien gav oldkirken besvær med gudsbilledet – en sag med kirkehistoriske langtidsvirkninger. 


41. seminar: København 29. januar 2018 

Udførligt program: FFP41.pdf.
 • Dr.theol. Niels Willert: Det lukanske historieværk – et oldkirkeligt skrift fra 2. århundrede?
 • Adjunkt, ph.d. Ulla Tervahauta: Gender in Byzantine Monastic Literature – Women in John Moschus's Meadow.
 • Ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch: »Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem« – Den gyldne regel i tidlige kristne moralfilosofier.


40. seminar: Aarhus 28. august 2017 

Udførligt program: FFP40.pdf.
 • Ph.d.-studerende Christian Houth Vrangbæk: Om kirkefædrene i reformationstiden.
 • Prof. dr.theol. Anders-Christian Jacobsen: Luther og Augustin.
 • Cand.theol. Christian Jacque Stub: Fri vilje hos Kant og Origenes.


39. seminar: København 23. januar 2017 

Udførligt program: FFP39.pdf.
 • Mag.art. Anne Hedeager Krag: Kristne motiver på ægyptiske tekstiler.
 • Dr.phil. Jon Gissel: Kirkefædre, Kejsere og Konciler.
 • Provst emer. Holger Villadsen: "I kor med alle engle". Om oldkirkelige spor i dansk nadverliturgi.


38. seminar: Aarhus 22. august 2016 

Udførligt program: FFP38.pdf.
 • Mag. art. Jørgen Ledet Christiansen: Euseb, »Konstantins Liv«.
 • Professor MSO Anders Klostergaard Petersen: Tidlig kristendom som en asketisk bevægelse – et biokulturelt evolutionært perspektiv.
 • Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen: Apologeten Aristides.


37. seminar: København 18. januar 2016 

Udførligt program: FFP37.pdf.
 • Professor, dr.theol. Bent Flemming Nielsen: Eukaristi og offer i oldkirkens liturgi.
 • Cand.theol. Simon Schmidt: I verden, men ikke af verden. Eusebs og Augustins tolkninger af den konstantinske vending, som de findes udtrykt i henholdsvis Vita Constantini og De Civitate Dei.
 • Lektor emer. Sysse G. Engberg: Gammeltestamentlige læsninger i den græsk-ortodokse kirke.


36. seminar: Aarhus  24. august 2015

Udførligt program: FFP36.pdf  
 • Postdoc, ph.d. Louise Blanke: Shenoute og det Hvide Kloster. Hvad arkæologien kan lære os om Egyptens kirkehistorie.
 • Ph.d. Søren Sindberg Jensen: »Den laveste og mest frastødende nation«. Kristendommens tidlige historie som topos i kristne og islamiske skrifter på arabisk fra det 8. og 9. århundrede. 
 • Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen: Origenes' kristologi og soteriologi.  


35. seminar: København 19. januar 2015 

Udførligt program: FFP35.pdf.
 • Lektor emer., mag.art Jens Fleischer: Einar Dyggve – en 'funktionalistisk' kirkearkæolog på Balkan.
 • Professor emer, dr.phil. Lise Bek: Symmetriens magt – magtens symmetri. Kirkerummet fra de tidlige menigheder til det kejserlige byggeri.
 • Ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch: At gøre det utænkelige. Betragtninger over forholdet mellem negativ teologi og etik fra Filon til Gregor af Nyssa.


34. seminar: Aarhus  25. august 2014

Udførligt program: FFP34.pdf  
 • Lektor emer., dr.theol. Anna Marie Aagaard: Mod til at tro.
 • Lektor, ph.d. Jakob Engberg: »Hvis kejsere havde kunnet være kristne« (Tertullian, Apol. 21,24) – omvendelsesskildringer og Romerrigets kristning. 
 • Professor, ph.d. Anders-Christian Jacobsen: Kyril fra Jerusalem om dåb og dåbsoplæring.  


33. seminar: København 20. januar 2014 

Udførligt program: FFP33.pdf.
 • Seniorforsker, dr.phil. Erik Petersen: Patristiske håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek.
 • Ph.d.-studerende Uffe Holmsgaard Eriksen: Nedfarten til Dødsriget.
 • Mag.art. Torben Damsholt: Synesios fra Kyrene.


32. seminar: Aarhus   9. september 2013

Udførligt program: FFP32.pdf  
 • Ph.d.-studerende Maria Louise Munkholt Christensen: »Ikke min, men vor Far« – om bønnens fællesskabsstiftende funktion.
 • Stud.theol. Julius Sebastian Bang Holst: »At se Gud fra ryggen« – om efterfølgelse og forening i Gregor af Nyssas mystiske teologi. 
 • Sognepræst, ph.d. Jesper Hyldahl: Afsløret! Mysteriet i Nag Hammadi kodeks V.  

31. seminar: København 21. januar 2013 

Udførligt program: FFP31.pdf.
 • Professor, dr.theol., Mogens Müller: Justin og hans Bibel – i anledning af oversættelsen af »Dialog med jøden Tryfon«
 • Ph.d. Andreas Westergren, Lund: Eremitens återkomst – om nyttan med styliter och andra asketer i Theodoretos från Kyrrhos helgonvitor.
 • Ph.d. Thorsten Rørbæk: Helbredelsesberetninger i tidlige kristne biografier.


30. seminar: Århus 27. august 2012 

Udførligt program: FFP30.pdf.
 • Lektor Jan Dochhorn: Commodians eskatologi.
 • Ph.d. René Falkenberg: Var Tatian kætter?.
 • Lektor Nils Arne Pedersen: En ny kilde belyser spørgsmålet om Addai-legendens oprindelse.


29. seminar: København 16. januar 2012 

Udførligt program: FFP29.pdf.
 • Lektor, ph.d. Søren Holst: Jødisk DNA i tidlig kristen liturgi?
 • Ph.d. Robert B. Hansen: Nadveren og eskatologien. Didake som eksempelfortælling.
 • Lektor, ph.d. Christian Troelsgård: Papyrusfragmenter og de tidlige hymnografiske bøger fra Jerusalem.


28. seminar: Århus 29. august 2011 

Udførligt program: FFP28.pdf.
 • Ph.d. Jesper Hyldahl: Den skadelige religiøsitet. Plotin og de kristne.
 • Ph.d. Jakob Engberg: Kelsos og Origenes.
 • Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen: De platoniske filosoffer om kristne ortodokse og hæretikere.


27. seminar: København 17. januar 2011 

Udførligt program: FFP27.pdf.
 • Ph.d.-studerende Thomas Arentzen: Nye sanger om Jomfruen. 
 • Sognepræst, D. Phil. Johannes Glenthøj: Det lysfyldte øje. Præsentation af Sebastian Brocks bog om Efraim Syreren. 
 • Ph.d. René Falkenberg: Platonismens indtog i kristendommen


26. seminar: Århus 23. august 2010 

Udførligt program: FFP26.pdf.
 • Adjunkt Troels Myrup Kristensen: Billeder og tekst i det senantikke Ægypten. 
 • Lektor Anders-Christian Jacobsen: Tertullians syn på de andre. 
 • Provst emer. Holger Villadsen: De patristiske diskurser i Hans Baggers forord til Forordnet Alterbog 1688


25. seminar: København 18. januar 2010

Udførligt program: FFP25.pdf.
 • Post.doc. Henrik Rydell Johnsén: Det tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealet
 • Post.doc. Stefan Nordgaard Svendsen: Syndefald gange to (eller tre eller fire ...)? Origenes' eskatologi eller mangel på samme.
 • Cand.theol. Johannes Værge: Oldkirkelige inspirationer.


24. seminar: Århus 24. august 2009 

Udførligt program: FFP24.pdf.
 • Ph.d. Jesper Hyldahl: Fadervor og kristne bønformer som uopgivelige identitetsmarkører. 
 • Ph.d. Jakob Engberg: Martyrernes ry og rygte. Hedningers syn på kristne martyrer i andet århundrede. 
 • Cand. theol. Uffe Holmsgaard Eriksen: Poeten på prædikestolen – drama og poesi i Romanos Melodos'  kontakier


23. seminar: København 19. januar 2009

 • Ph.d. stipendiat Tine Reeh: Kætter eller kirkefader? Hal Kochs arbejde med Origenes. 
 • Lektor Christian Høgel: Ciceros humanitas-begreb i Lactantius' Diviniae Institutiones. 
 • Torben Damsholt: Kristendom og nyplatonisme i Boethius' Filosofiens Trøst

22. seminar: Århus 25. august 2008

 • Bart Vanden Auweele: Gregor af Nyssas fortolkning af Højsangen.
 • Lektor Else Marie Wiberg Petersen: Bernhard af Clairvaux' fortolkning af Højsangen - indflydelser fra oldkirken.
 • Lektor Nils Arne Pedersen: Athanasius 39. Påskebrev og afgrænsningen af den nytestamentlige kanon. 

21. seminar: København 21. januar 2008

 • Lektor Sysse G. Engberg: Tre-læsningsteorien og profetologion – hører den gammeltestamentlige læsning hjemme i messen?
 • Prof. Mogens Müller: "Menneskesønnen"- en søn af et menneske eller af Mennesket. Mellem spirende ortodoksi og gnosticisme.
 • Ph.D. Per Rönnegaard:Bibelbruk i Ökenfädernas tänkespråk.

20. seminar: Århus 27. august 2007

 • Lektor Anders-Christian Jacobsen: Gudløshed og dårlig moral. Hovedtemaer i kristen apologetik i 2. århundrede.
 • Lektor Anders Klostergaard Petersen: Diognetbrevet. Genus symbouletikum eller apologi.
 • Ekstern lektor Jacob Engberg: »Sandheden beder ikke for sin sag.« Om apologetiske argumenter i martyrberetninger og martyrium som argument i apologier.

19. seminar: København 23. januar 2007

 • Ph.d.-stipendiat Finn Damgaard: Abraham hinsides allegorisk og typologisk dikotomi. Origenes' og Chrystomus' homilier over Isaks ofring.
 • Sognepræst Rasmus Nøjgaard: Abraham og Isak. Allegoriske tolkninger hos Augustin, der minder om noget vi kender fra Ambrosius.
 • Provst Holger Villadsen: »Allegoristerne ler ad os!« (PG 56,492). Om Severian af Gabalas hermeneutik.

18. seminar: Århus 28. august 2006 (Judas – helt eller forræder?)

 • Sognepræst René Falkenberg:Judasevangeliet. Tradition og nybrud.
 • Forskningsadjunkt Jesper Hyldahl: Judasevangeliet. En gnostisk mytologi.
 • Lektor Nils Arne Pedersen: Kanondannelsen og Judasevangeliet.

17. seminar: København 23. januar 2006

 • Ph.d., cand.theol. Henrik Pontoppidan Thyssen: Apologeternes kristologi som nøgle til forståelsen af den 'højere' kristologi i Det Nye Testamente.
 • Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen: Spolier og religiøsitet. Om antikkens genbrug i middelalderens kirker i Rom.
 • Provst Holger Villadsen: Genbrug af Gammel Testamente. Om anvendelsen af gammeltestamentlige læsninger i romersk gudstjenesteordning.

16. seminar: Århus 22. august 2005

 • Lektor Anders-Christian Jacobsen: Opstandelsestro i oldkirken.
 • Sognepræst Elof Westergaard: Opstandelsestroens udtryk i tidlig kristen kunst.
 • Sognepræst René Falkenberg: Opstandelsestro i de såkaldte gnostiske skrifter.

15. seminar: København 31. januar 2005

 • Ph.d.-studerende Kristina Alveteg, Lund: Poetic Visions of the Church. A Perspective on Romanos the Melodist.
 •  Adjunkt, ph.d. Anna Vind: Augustin som en tvehovedet drage. Brugen af Augustin i striden mellem Jakob Latomus og Martin Luther.
 • Lektor, dr.phil. Peter Ørsted: Nero og de kristne.

14. seminar: Århus 30. august 2004

 • Lektor, mag. art. Hans Jørgen Frederiksen: Form og essens. Centrale begreber og holdninger i den byzantinske billedstrid.
 • Seminarielektor, dr.theol. Niels Willert: Nikodemusevangeliet – et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid.
 • Professor, dr.theol. Peter Widmann: Augustins nådelære – skrækkens logik?

13. seminar: København 26. januar 2004

 • Søren Kaspersen: Frelseshistoriens fremvækst i kirkens kunst. Om nogle tidlige romerske kirkeudsmykninger.
 • Aage Rydstrøm-Poulsen: Nåde, gudsbillede og menneskesyn hos Augustin.
 • Jens Fleischer: Kirkemure mellem ånd og materie. De eksteriøre kirkemures udsmykning i et tidligt historisk perspektiv.

12. seminar: Århus 25. august 2003

 • Aage Pilgaard: Origenes mellem Sokrates og Moses.
 • Niels Grønkjær: Augustins reception af platonismens filosofi.
 • Martin Boje Christensen: Den ortodokse kirkes theosis-begreb.

11. seminar: København 20. januar 2003

 • Nanna Liv Olsen: Plotins mystiske sprogbrug eller enhedens strenge logik.
 • Nils Holger Petersen: Repræsentation og inkarnationsteologi. Om Johannes af Damaskus' forsvar for billederne og »dramatisk liturgi« i Øst- og Vestkirken.
 • Samuel Rubenson: Athanasius av Alexandria och tolkningen av det tidiga munkväsendet.

10. seminar: Århus 26. august 2002

 • Jakob Engberg: Apologeternes vidnesbyrd.
 • Helge Kjær Nielsen og Jørgen Ledet Christiansen: Nytestamentlige apokryfer.
 • Niels Hannestad: Hedensk skulptur i kristne hjem.

9. seminar: København 21. januar 2002

 • Rasmus Nøjgaard: Fortolkerens rolle. Om forholdet mellem autoritet og inspiration i hellenistisk jødedom, hos Origenes, Hieronymus og Augustin.
 • Jesper Hyldahl: Sproget som symbol hos Klemens af Alexandria.
 • Kristian Høeg: Den kosmiske danser. Hymne til Visdommen som liturgisk kantate.

8. seminar: Århus 10. september 2001

 • Nils Arne Pedersen: Guds forudviden om Adams synd ifølge Titus af Bostra og Theodor af Mopsuestia.
 • Holger Villadsen: Dansk patristik 1960-2000.
 • Anders-Christian Jacobsen: Origenes om menneskets legeme.

7. seminar: Århus 22. januar 2001

 • Anna Marie Aagaard: Fadervor's femte bøn.
 • Knud Ottosen: Hippolyt – den evige Rasmus modsat.
 • Henrik Pontoppidan Thyssen: Justin Martyr og Johannesprologen.

6. seminar: København 28. august 2000

 • Jan Eric Steppa: Avfallets konsilium. Hagiografiska uttryck för motståndet mot kyrkomötet i Chalcedon.
 • Ittai Gradel: Kend din fjende? Kristen apologetik og dens publikum før Konstantin.
 • Holger Villadsen: Nikænum i dansk tradition.

5. seminar: Århus 31. januar 2000

 • Henning Lehmann: Syrisk og græsk.
 • Ulla Kiel: Irenæus læst af Martin Luther.
 • David Gress: Eneboere og Hellige Mænd.  

4. seminar: København 30. august 1999

 • Sysse Engberg: Gammeltestamentlige lektioner og dommedagsberetninger i byzantinske kirker.
 • Leif Grane: »Expositio quarundam propositionum ex Romanos« - Augustins tidlige forsøg på en fortolkning af Romerbrevet.
 • Christian Høgel: Symeon Styliten og den græske helgenbiografis historie.

3. seminar: Århus 18. januar 1999

 • Jakob Balling: Martyriet og åbenbaringerne (Vibia Perpetuas martyrium)
 • Anders-Christian Jacobsen: Den filosofiske præmis for Irenæus' argumentation for kødets opstandelse.
 • Christian Thodberg: Romanos – den poetiske prædikant.

2. seminar: København 24. august 1998

 • Johannes Glenthøj: Græske og syriske prædikener over Kain og Abel-fortællingen fra det 5. og 6. årh.
 • Torben Damsholt: Augustins første dialoger.
 • Tage Petersen: Irenæus og spørgsmålet om den gnostiske moral.

1. seminar: Århus 28. februar 1998
Skanning af oprindelig invitation: FFP1.pdf  

 • Rasmus Nøjgaard: Allegorisk tradition hos Origenes.
 • Nils Arne Pedersen: Synet på selvmord i den tidlige oldkirke.


Tidligere seminarer i Forum for Patristik


39. seminar: København 23. januar 2017 

Udførligt program: FFP39.pdf.


38. seminar: Aarhus 22. august 2016 

Udførligt program: FFP38.pdf.


37. seminar: København 18. januar 2016 

Udførligt program: FFP37.pdf.


36. seminar: Aarhus  24. august 2015

Udførligt program: FFP36.pdf  


35. seminar: København 19. januar 2015 

Udførligt program: FFP35.pdf.


34. seminar: Aarhus  25. august 2014

Udførligt program: FFP34.pdf  


33. seminar: København 20. januar 2014 

Udførligt program: FFP33.pdf.


32. seminar: Aarhus   9. september 2013

Udførligt program: FFP32.pdf  

31. seminar: København 21. januar 2013 

Udførligt program: FFP31.pdf.


30. seminar: Århus 27. august 2012 

Udførligt program: FFP30.pdf.


29. seminar: København 16. januar 2012 

Udførligt program: FFP29.pdf.


28. seminar: Århus 29. august 2011 

Udførligt program: FFP28.pdf.


27. seminar: København 17. januar 2011 

Udførligt program: FFP27.pdf.


26. seminar: Århus 23. august 2010 

Udførligt program: FFP26.pdf.


25. seminar: København 18. januar 2010

Udførligt program: FFP25.pdf.


24. seminar: Århus 24. august 2009 

Udførligt program: FFP24.pdf.


23. seminar: København 19. januar 2009


22. seminar: Århus 25. august 2008


21. seminar: København 21. januar 2008


20. seminar: Århus 27. august 2007


19. seminar: København 23. januar 2007


18. seminar: Århus 28. august 2006 (Judas – helt eller forræder?)


17. seminar: København 23. januar 2006


16. seminar: Århus 22. august 2005


15. seminar: København 31. januar 2005


14. seminar: Århus 30. august 2004


13. seminar: København 26. januar 2004


12. seminar: Århus 25. august 2003


11. seminar: København 20. januar 2003


10. seminar: Århus 26. august 2002


9. seminar: København 21. januar 2002


8. seminar: Århus 10. september 2001


7. seminar: Århus 22. januar 2001


6. seminar: København 28. august 2000


5. seminar: Århus 31. januar 2000


4. seminar: København 30. august 1999


3. seminar: Århus 18. januar 1999


2. seminar: København 24. august 1998


1. seminar: Århus 28. februar 1998