N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B9d Enkelte gnostiske tekster / Gnostic Texts 

Udskrift 13. dec. 2001. Nyeste titler først. Revideret marts 2007 og april 2008. 

Ingvild Sælid Gilhus: Mellom jordiske kvinner og himmelske 'Bedre halvdeler'. Asketiske utfordringer i kodeks II fra Nag Hammadi. i: Collegium Biblicum 2007, 7-20.

Hugo Lundhaug: Conceptual Blending in the Exegesis of the Soul. i: Explaining Christian Origins and Early Judaism. Contributions from Cognitive and Social Science, red. Petri Luomanen m.fl., (= Biblical Interpretation Series 89), Leiden 2007, 141-160. 

Hugo Lundhaug: »There is a Rebirth and an Image of Rebirth«. A Cognitive Poetic Analysis of Conceptual and Intertextual Blending in the Exegesis on the Soul (NHC II,6) and the Gospel of Philip (NHC II,3). Ph.d.-afhandling ved Universitetet i Bergen 2007. 

Einar Thomassen: The Spiritual Seed. The Church of the 'Valentinians'. (= Nag Hammadi and Manichaean Studies 60), Leiden-Boston: Brill 2006, xiii+545 s.

René Falkenberg: 'Se, jeg har lært jer den fuldkomnes navn'. Matthæusevangeliets missionsbefaling og dåbsformel i Nag Hammadi-biblioteket. i: DTT 67 (2004), 96-108.

Grundlaget for erkendelse. Teksterne Eugnostos' brev og Sophia Jesu Christi fra Nag Hammadi-biblioteket og Berlinergnostikeren. I oversættelse med indledning og kommentar ved René Falkenberg og Jesper Hyldahl. (= Bibel og Historie 25), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2003, 203 s.

Antti Marjanen: The Suffering of One Who is a Stranger to Suffering. The Crucifixion of Jesus in the Letter of Peter to Philip. i: Fair play. Diversity and Conflicts in Early Christianity. Essays in Honour of Heikki Räisänen, ed. Ismo Dunderberg m.fl., (= Supplements to Novum Testamentum 103), Leiden 2002, 487-498.

Einar Thomassen: Et gnostisk syn på opstandelsen. i: Kropp og opstandelse, red. af Troels Engberg-Pedersen og Ingvild Sælid Gilhus, Oslo 2001, 128-133. [Indeholder oversættelse af »Brevet til Rheginos«]. 

Jesper Hyldahl: Har gnosticismen en filosofisk oprindelse? - det litterære forhold mellem Eugnostos' brev og Sophia Jesu Christi belyst. i: DTT 62 (1999), 203-215.

David Hellholm: The 'Revelation-Schema' and its adaption in the Coptic gnostic apocalypse of Peter. i: SEÅ 63 (1998), 233-248.

Birger A. Pearson (ed.): Nag Hammadi Codex VII. (= Nag Hammadi and Manichaean Studies 30), Leiden: E.J. Brill 1996, VIII+479 s.

Maria Magdalenas evangelium. Fire gnostiske skrifter. Oversatt og med forord av Turid Nystøl Rian, innledning ved Turid Karlsen Seim og bibliografi ved Anders Aschim. Oslo: Emilia 1996, 99 s.

David Hellholm: The Mighty Minority of Gnostic Christians. i: Studia Theologica 49 (1995), 41-66.

Per-Arne Linder: The Apocalypse of Adam. Nag Hammadi Codex V,5 considered from its Egyptian Background. (= Lund Studies in African and Asian Religions 7), Lund: Plus ultra 1991, 165 s.

Birger A. Pearson: The Apocalypse of Peter and Canonical 2 Peter. i: Gnosticism and the Early Christian World, [festskrift til] James A. Robinson, ed. J.E. Goering m.fl., Sonoma 1990, 67-74. 

Einar Thomassen: Unusual Second Tense Forms in the Tripartite Tractate NHC I,5. i: Coptic Studies, Acts of the Third International Congress of Coptic Studies, Warsaw 20 – 25 August 1984, ed. W. Godlewski, Warszawa 1990, 425-429.

Le Traité Tripartite (NH I,5). Texte établi, introduit et commenté par Einar Thomassen. Traduit par Louis Painchaud. (= Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Section »Textes« 19), Quebec: Les Presses de l’Université Laval 1989, XVIII+535 s.

The Manichaean Coptic papyri in the Chester Beatty Library, ed. by Søren Giversen. Facsimile ed.   Vol. 1-4. (= Cahiers d'Orientalisme 14-17), Genève: Patrick Cramer 1986-1988.

Jeg, Mani - Jesu Kristi Apostel. Religionsstifteren Mani's selvbiografi. Oversættelse, indledning og noter ved Søren Giversen. København: Museum Tusculanums Forlag 1987, 158 s.

Gustav Wiberg: Dualism och monism i traktaten Trimorfos Protennoia (NHC XIII,1) [Diss.].  Lund: Theo. Fak. 1987, 224 s.

Den ukendte Gud. Hermes-skrifterne i oversættelse, [ved] Søren Giversen. København: G.E.C. Gad 1983, 202 s.

Søren Giversen: Le paraclet et la connaissance de Dieu. i: Gnosticisme et Monde Hellénistique, Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve (11.-14. mars 1980) (= Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 27, Louvain 1982, 200-207.

The Tripartite Tractate from Nag Hammadi. A new Translation with Introduction and Commentary, [by] Einar Thomassen. [Dissertation fra St. Andrews i Skotland 1982. Jfr. 1989].

Søren Giversen: Nag Hammadi Codex IX. The Coptic Gnostic Library edited with English Translation, Introduction and Notes. (= Nag Hammadi Studies 15), Leiden 1981, 210 s. [Jfr. Birger A. Pearson 1981].

Melchizedek, The Thought of Norea, The Testimony of Truth. [Oversættelse til engelsk af Nag Hammadi Codex IX, af] Birger A. Pearson and Søren Giversen. i: The Nag Hammadi Library in English, ed. James M. Robinson, Leiden: E.J. Brill 1977, 399-416. [2nd Editon San Fransisco 1981].

Søren Giversen: Peters og de tolv apostles gerninger. i: Nytestamentlige Studier, udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet. red. af Sigfred Pedersen, Århus: Forlaget Aros 1976, 244-261.

Søren Giversen: Jeg - er teksten i kodeks VI fra Nag Hammadi. i: Hilsen til Noack, red. af N. Hyldahl og E. Nielsen, København 1975, 65-80.

De resurrectione, Epistula ad Rheginum. Inledning och övers. från koptiskan av Bo Frid.  (=Symbolae Biblicae Upsalienses, Supplementhäften till Svensk exegetisk årsbok 19), Lund 1967, 17 s.

H. Ludin Jansen: Er Sofia-teksten en mysterieliturgi? i: NTT 68 (1967), 91-93.

Poul Johs. Jensen: Græsk Mystik. (=Verdensreligionernes Hovedværker under redaktion af P. Tuxen og A. Marcus, 8), Kbh. 1953.

Retur
Andre delemner:

a. Religion gen.

b. Jødedommen

c. Gnosticisme gen.

d. Gnostiske  tekst.

e. Andre  religioner


Desuden findes der gnostiske tekster i afsnit B4 Apokryfer