N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B9b Jødedommen og kristendommen i oldkirken / Judaism and Christianity 

Udskrift 13. dec. 2001. Revideret 18. marts 2007 og 3. april 2008. 

The Ancient Synagogue from its Origins to 200 C.E.: A Source Book, red. Anders Runesson, Donald A. Binder & Birger Olsson. (= Ancient Judaism and Early Christianity 72), Leiden: Brill 2008, 327 s. 

Anders Ekenberg: Evidence for Jewish Believers in 'Church Orders' and Liturgical Texts. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 640-658. 

Torleif Elgvin: Jewish Christian Editing of the Old Testament Pseudepigrapha. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 278-304. 

Sten Hidal: Evidence for Jewish Believers in the Syriac Fathers. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 568-580. 

Reidar Hvalvik: Jewish Believers and Jewish Influence in the Roman Church until the Early Second Century. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 179-216. 

Gunnar af Hällström and Oskar Skarsaune: Cerinthus, Elxai, and Other Alleged Jewish Teachers or Groups. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 488-502. 

Jewish Believers in Jesus. The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers 2007, 930 s. 

Oskar Skarsaune: Evidence for Jewish Believers in Greek and Latin Patristic Literature. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 505-567. 

Oskar Skarsaune: Fragments of Jewish Christian Literature Quoted in Some Greek and Latin Fathers. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 325-378. 

 Oskar Skarsaune: Jewish Christian Sources Used by Justin Martyr and Some Other Fathers. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 379-416. 

Oskar Skarsaune: The Ebionites. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 419-462. 

Oskar Skarsaune: The History of Jewish Believers in the Early Centuries - Perspectives and Framework. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 745-781. 

Oskar Skarsaune: Jewish-Christian Gospels. Which and how many? i: Ancient Israel, Judaism, and Christianity in contemporary perspective. Essays in memory of Karl-Johan Illman, ed. by Jacob Neusner ... et al., Lanman, Md. 2006, 393-408. 

Oskar Skarsaune: We have found the Messiah. Jewish Believers in Jesus in Antiquity. (= Mischkan 45), Jerusalem: Caspari Center for Biblical and Jewish Studies 2005, 128 s. 

Aage Pilgaard: Kristendommen mellem jødisk og græsk tradition ifølge Origenes' Contra Celsum. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 89-102. 

The Ancient Synagogue from Its Origins until 200 C.E. Papers presented at an International Conference at Lund University, October 14-17, 2001, ed. Birger Olsson and Magnus Zetterholm. (= Coniectanea Biblica, New Testament Series 39), Stockholm: Almqvist & Wiksell 2003, 570 s. 

Oskar Skarsaune: From the Jewish Messiah to the Creed of the Church. i: Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Seventh International Conference Helsinki 2003, ed. Kai Kjær-Hansen, Århus 2003, 71-80. 

Magnus Zetterholm: The Formation of Christianity in Antioch. A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. (= Routledge Early Church Monographs), London and New York: Routledge 2003, XIV+272 s. 

Oskar Skarsaune: In the Shadow of the Temple. Jewish Influences on Early Christianity. Downers Grove Ill.: Inter Varsity Press 2002, 455 s. [2. oplag 2004].

The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome, ed. by Birger Olsson, Dieter Mitternacht and Olof Brandt. (= Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom 4:o, vol. 57), Jonsered_ Åström 2001, 202 s. 

Anders Runesson: The Origins of the Synagogue. A Socio-Historical Study. (= Coniectanea Biblica, New Testament Series 37), Stockholm: Almquist & Wiksell 2001, 573 s. [Diss. Lund 2001].

Magnus Zetterholm: A Struggle Among Brothers. An Interpretation of the Relations Between Jews and Christians in Ostia. i: The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome, (= Skrifter utgivna av Svenska institutet i Rom 4:o, vol. 57), Stockholm: Åström 2001, 101-113. 

Magnus Zetterholm: Synagogue and Separation. A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch. Lund 2001, XII+336 s. [Diss. ved Lund Univ. 2001, revideret version 2003]. 

Pseudo-Filon: Liber Antiquitatum Biblicarum. En bog om den bibelske fortid. Oversættelse, indledning og kommentar af Jens Christensen. (= Bibel og historie 23), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 165 s.

Bengt Holmberg: Jewish versus Christian Identity in the Early Church? i: Révue Biblique 103 (1998), 397-425.

Anni Maria Laato: Jews and Christians in De duobus montibus Sina et Sion. An Approach to Latin Adversus-Iudaeos literature during the 3rd century AD. Åbo: Åbo Akademi 1998, 232 s. [Disputats 1998 ved Åbo Akademi].

Oskar Skarsaune: Kristendommens jødiske rødder, bind 2. Oversat af Gunnar Jensen. Kbh.: Credo 1998, 232 s. [Bind 1 trykt i 1996].

Elith Bjarne Olsen: Antisemitismens rødder. Forlaget Olsen 1997, 164 s. 

Oskar Skarsaune: Is Christianity monotheistic? Patristic perspectives on a Jewish/Christian debate. i: Studia Patristica 29 (Leuven 1997), 340-363. 

Oskar Skarsaune: Kristendommens jødiske rødder, bind 1. Oversætter Gunnar Jensen og Knud W. Skov. København: Credo Forlag 1996 174 s. 

Bengt Holmberg: Judisk contra kristen identitet i urkyrkan? i: SEÅ 60 (1995), 49-67. [Engelsk version 1998].

Mogens Müller: Jødekristendommen og fremvæksten af kirkelig ortodoksi. i: Patristica Nordica 4 (= Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 15-38.

Oskar Skarsaune: Kristen filosemitisme i antikken og den tidlige middelalder – en overset historie. i: Ordet og Israel 1995, 187-198.

Øyvind Foss: Antijudaisme, kirke og misjon. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1994, 263 s.

Mogens Müller: Jøder og jødedom som teologisk problem i oldkirken. i: Fra dybet. Festskrift til John Strange i anledning af 60 års fødselsdagen den 20. juli 1994. Red. af Niels Peter Lemche og Mogens Müller. (= Forum for bibelsk eksegese 5), København: Museum Tusculanums Forlag 1994, 180-192.

Hanne Tratner-Kromann: Jøderne under kristendommen. (= Mamrelund 7), Lunds Univ., Avd. för Judaistik 1994, 62 s. 

Hanne Trautner-Kormann: Jødernes opfattelse af 'de andre' i kristendommens første århundreder. i: Mellan himmel och jord. Föreläsningar vid det nya Theologicums invigning i september 1990, (= Religio 35), Lund 1991, 65-79. 

Anni Maria Laato: Kristna och juder i De Montibus Sina och Sion. En systematisk-teologisk undersökning av en antijudisk traktat från den latinska litteraturens början. Lic.afh. Åbo akademi, 1989.

Per Beskow: Judendom och kristendom i de östliga provinserna under det tredje århundradet. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger - Oslo - Bergen - Tromsø 1986, 125-132.

Tryggve Kronholm: Jesus och de kristna i rabbinsk tradition. i: Judendom och kristendom under de första århundradena. Nordisk patristikerprojekt 1982-1985, vol. I, Stavanger m.m. 1986, 284-308.

Ole Chr. M. Kvarme: Jødekristendommen - fiksjon eller historisk realitet? i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø 1986, 13-35.

Gösta Lindeskog: Das jüdisch-christliche Problem. Randglossen zu einer Forschungsepoche. (= Acta Universitatis Upsaliensis, Historia Religionum 9), Stockholm: Almquist & Wiksell 1986, 241 s.

Hugo Montgomery: Kampen mellan judendom och kristendom i de latinska provinserna under 200-tallet. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, ed. Sten Hidal m.fl., vol. 2, Stavanger 1986, 133-146.

Jacob Neusner: Den jødisk-kristne diskusjon i de første århundre. Hvordan to grupper snakker forbi hverandre. [Norsk oversættelse] i: NTT 87 (1986), 205-218.

Birger Olsson: Den petrinske traditionen och judarna. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 1, Stavanger: Universitetsforlaget 1986, 215-236.

Torrey Seland: Jøderne og kristenforfølgelsene. i: Jødedom og kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger m.m. 1986, 147-172.

Tryggve Kronholm: Nordiskt Patristikerprojekt: Judendom och kristendom under de första sex Århundradena. i: TTK 56 (1985) 67-68.

Oskar Skarsaune: Trekk fra dialogen mellom jødedom og kristendom i gammel og ny tid. i: TTK 56 (1985), 51-66. [Engelsk version 1985].

Oskar Skarsaune: The Jewish-Christian Dialogue in Ancient and Modern Times. i: Mishkan 3 (1985), 14-27. [Norsk version 1985].

Tryggve Kronholm: Nordisk patristikerprojekt: Judendom och kristendom under de första sex århundradena. i: STK 60 (1984), 92-93, samt 61(1985), 48 og 62 (1986), 94.

Per Bilde: Josefus som historieskriver. En undersøgelse af Josefus’ fremstilling af Gaius Caligulas konflikt med jøderne i Palæstina (Bell 2,184-203 om Ant 18,261-309) med særligt henblik på forfatterens tendens og historiske pålidelighed. (= Bibel og historie 1), København: Gad 1983, 382 s.

Per Bilde: Josefus’ beretning om Jesus. i: DTT 44 (1981), 99-135.

H. Montgomery: Antik antisemitism. i: Kirke og Kultur 86 (Oslo 1981), 595-602.

Hanne Trautner-Kromann: Et hebraisk skrift mod kristendommen - fra år 53? En undersøgelse af Cod. Sim. Hebr. 93. i: Fund og forskning fra Det kongelige Biblioteks Samlinger 25 (1981), 7-18. 

Hanne Trautner-Kromann: Jødedommens forhold til kristendommen belyst ved kilder fra Talmud Babli og Hs. Cod. Sim. Hebr. nr. 93. Københavns Univ., Inst. for Semitisk Filologi 1980, 2 bind. [Magisterkonferensafhandling]. 

Kyrkan och synagogan. En handbok utg. af Karl Heinrich Rengstorf och Siegfried von Kortzfleisch. Svenskt kompendium av Gösta Lindeskog. Stockholm: Verbum 1976, 232 s. [Forkortet og bearbejdet svensk oversættelse af Kirche und Synagoge 1968-1970]

Gösta Lindeskog: Christianity as Realized Judaism. i: Horae Soederblomianae 6 (Travaux publiés par la Societé Nathan Söderblom, 1964), 15-xx.

Nils Alstrup Dahl: Jødespørgsmålet i antikken og kristenheten. i: Kirke og Kultur 68 (Oslo 1963), 577-591.

David Hedegård: Senjødedom og urkristendom. To foredrag holdt ved Ordet og Israels studiedage på Unge Hjems Højskole 15. - 20. oktober 1962. (=Ordet og Israels Studiehæfter 2), København 1963, 22 s.

Geo Widengren: Tradition and literature in early Judaism and in the early Church. Leiden 1963.

Gösta Lindskog: Esséerna och kristendomen. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1961. (= Særtryk fra Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala, Årsbok 1961, 104-147). 

Sven Lundström: Josephus, Contra Apionem 2,233. i: Eranos 51 (Uppsala 1953), 99-100.

E. Briem: Antisemitismen genom tiderna. Stockholm 1940, 348 s.

P. Otzen: Bemærkningerne om Urkristendommen i den overleverede Josefos-Tekst. i: Teologisk Tidsskrift, 4. Række, 9 (Kbh. 1928), 273-317.

Frederik Helveg: Fortielsen hos Josef og omtalen i Talmund af J´sju hannozri. i: Theologisk Tidsskrift 9 (Kbh. 1893), 62-90.

Friedrich Münter: Der Jüdische Krieg unter den Kaisern Trajan und Hadrian. Altona und Leipzig: Hammerich 1821, IV+116 s.

 

Retur 
Andre delemner:

a. Religion gen.

b. Jødedommen

c. Gnosticisme gen.

d. Gnostiske  tekst.

e. Andre  religioner