N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B7d Mission og udbredelse / Mission and Expansion 

Udskrift 21. nov. 2001. Ajourført febr. 2008. 

Oskar Skarsaune: Evangeliet fra Jerusalem til jordens ender. Kirkehistorie i misjonshistorisk lys. i: Missiologi i dag, ed. Jan-Martin Berentsen m.fl., 2. utg., Oslo 2004, 77-85. 

Oskar Skarsaune: Misjonstenkningen i oldtiden og middelalderen. i: Missiologi i dag, ed. Jan-Martin Berentsen m.fl., 2. utg., Oslo 2004, 85-105. 

Reidar Hvalvik: Eksklusivitet og annerledeshet. Noen refleksjoner om hvorfor og hvordan kirken ekspanderte i de første århundrer. i: Norsk Tidsskrift for Misjon 54 (2000), nr. 1-2, s. 29-49. 

Reidar Hvalvik: In Word and Deed. The Expansion of the Church in the pre-Constantinian Era. i: The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles, red. J. Ådna & H. Kvalbein, (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 127), Tübingen: Mohr Siebeck 2000, 213-235.

Oskar Skarsaune: The Mission to the Jews – a Closed Chapter? Some Patristic Reflections Concerning ‘The Great Commission’. i: The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles, red. Jostein Ådna & Hans Kvalbein, (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 127), Tübingen: Mohr Siebeck 2000, 55-69.

The mission of the Early Church to Jews and Gentiles. Ed. by Jostein Ådna and Hans Kvalbein. (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 127), Tübingen: Mohr Siebeck 2000, VIII+313 s.

Oskar Skarsaune: Et folk som er annerledes. Et synspunkt på misjonen i oldkirken. i: Fast Grunn 38 (Norge 1985), 281-287.

Ernst Baasland: Hvordan drev urkirken misjon? i: Norsk Tidsskrift for Misjon 38 (1984), 91-110.

Einar Molland: Besass die Alte Kirche ein Missionsprogramm und bewusste Missionsmethoden? i: Kirchengeschichte als Missionsgeschichte, vol. 1, Die alte Kirche, ed. H. Krohnes und V.W. Knorr, München: Chr. Kaiser 1974, 51-70.

Per Beskow: Mission, Trade and Emigration in the Second Century. i: SEÅ 35 (1970), 104-114. [Omtryck av föreg., 1969]

Per Beskow: Crossing the Frontiers in the Second Century. i: The Church Crossing Frontiers. Essays on the Nature of Mission In Honour of Bengt Sundkler. (= Studia Missionalia Upsaliensia XI) Lund: C W K Gleerup 1969, 27-35.

Einar Molland: Hadde oldkirken et misjonsprogram og bevisste misjonsmetoder? i: Norsk tidsskrift for misjon 16 (Oslo 1962), 193-210.

Bjarne Skard: Kartagiske skoledager. Et stykke oldkirkelig misjonshistorie fra omkring år 200 e. Kr. Oslo 1947, 99 s.

K.B. Westman: Studier i syrisk mission. i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, xx.

Fr. Schepelern: Den ældste kristne Mission i Kina. Kbh. 1916.

Hjalmar Holmquist: Kristendomens utbredning före Konstantin. i: Bibelforskaren 23 (Stockholm 1906), 237-283.

Valdemar Ammundsen: [Anmeldelse af] A. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig 1902. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, Ny Række, 5 (København 1903-1904), 330-348.

A.A. Wirtanen: Den kristna kyrkan og samfärdsförhållandena i världen under apostlenes och martyrernas tidevarv. Övers. (= Folkupplysningssällskapets skrifter), Finland 1902, 36 s.

Olav Örtenblad: Caussas Christianismi propagati primis sub Saeculis sistens. Diss., resp.: Joh. Lor. Sylvén. Uppsala 1810.

 

Retur
Andre delemner

a. Organisation 

b. Koncilier 

c. Embede

d. Mission