N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B7a Organisation generelt / Organisation 

Udskrift 21. nov. 2001. Ajourført febr. 2008. 

Birger A. Pearson: Enhet och mångfald i den tidiga kyrkan som ett socialt fenomen. i: Patristica Nordica 4 (= Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 93-104.

Ernst Baasland: Ledelsesstrukturer i den eldste kirke.  i: Reform og embete. Festskrift til Andreas Aarflot på 65-årsdagen 1. juli 1993, Oslo: Universitetsforlaget 1993, 181-197.

Gunnar Westin: Frikirkernes historie. Martyrer og frihetskjempere. [Oversatt av Egil Baekkelie].  Stabekk: Norsk litteraturselskap 1989, 416 s. [Svensk original 1954].

Helge Haystrup: Patriarkater og kirkeprovinser i Oldkirken. i: Præsteforeningens Blad 76 (Danmark 1986), 57-62. [Samt i: Re-Formatio 1985, 23-27].

Hugo Montgomery: Konstantin, Cyprianus och makten i kyrkan. i: Kyrkohistorisk Årsskrift 86 (1986), 41-50.

Hugo Montgomery: Decurrions and the Clergy - Some Suggestions. i: Opuscula Romana 15 (= Skrifter utgivna av Svenska Instituttet i Rom XLII), Lund 1985, 93-95.

Torrey Seland: Collegium kai Ekklesia. Nyere synspunkter på de gresk-romerske foreninger som modell for og parallel til de urkristne forsamlinger. i: Ung teologi 17 (Oslo 1984), 49-65.

Lars Thunberg: Andligt charisma och kyrkligt ämbete. i: Patristica Nordica 1 (= Religio 5, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1982, 106-137.

Olof Andrén: Några synspunkter på problemet om institutionaliseringen i den äldsta kyrkan. i: STK 37 (1961), 248-xx.

Gunnar Westin: The Free Church though the ages. Nashville: Broadman 1958, X+380 s. [Svensk original 1954].

Gunnar Westin: Geschichte des Freikirchentums. Der Weg der freien christlichen Gemeinden durch die Jahrhunderte. 2. Aufl.  Kassel: Oncken 1958, 335 s. [Svensk original 1954].

Gunnar Westin: Der Weg der freien christlichen Gemeinden durch die Jahrhunderte. Geschichte des Freikirchentums. Kassel: Oncken 1956, 355 s. [Svensk original 1954].

Gunnar Westin: Den kristna friförsamlingen genom tiderna. Martyrer och frihetskämpar. Stockholm: Westerberg 1954, 410 s. [Senere oplag 1955, 1956 og 1957, tysk version 1956 og 1958, engelsk version 1958, norsk version 1989].

This is the Church, ed. by Anders Nygren ... Transl. by Carl C. Rasmussen. Philadelphia 1952, 354 s. [Svensk original 1942].

Ein Buch von der Kirche, hrsg. von Gustav Aulén ... Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1951, 488 s.  [Svensk original 1942]

En bok om kyrkan av svenska teologer. Stockholm 1942. [Ny uppl. 1943, 443 s., tysk version 1951, engelsk version 1952].

Chr. A. Bugge: Das Problem der ältesten Kirchenverfassung. (= Det norske Videnskapsselskapets Skrifter II, hist.-filos. kl. 1924, Nr. 7), Oslo 1924.

Nicolaj Clausen-Bagge: Menighedens Historie som aabenbar og skjult Frimenighed. Overblik og Overvejelser. Ringkjøbing 1919, 204 s.

N. Clausen-Bagge: Fra Frimenighed til Statskirke. i: Bavnen, Ugeskrift for fri Skole – fri Kirke, Danmark 1916, 146-147, 154-157 og 164-166.

Thorvald Elmquist: Kirkens Enhed og Arbejdet derfor gennem Tiderne. En historisk Fremstilling.  København: Gad 1916, 230 s.

Frederik Helveg: Frimenighed og Apostelskole. Kirke- og kulturhistorisk skildring, navnlig af 2. hundredår efter Kristus, I-II. Kjøbenhavn 1878-1882, 2 bind, 526+466 s.

Frederik Helveg: Enhedsproblemet og Oldkirken i: Dansk Kirketidende 1871, sp. 753-768.

 

Retur

Andre delemner

a. Organisation 

b. Koncilier 

c. Embede

d. Mission