N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

B11c Arkitektur (kirkebygninger) / Architecture in the Early Church 

Udskrift 14. dec. 2001. Nyeste titler først. Senest ajourført oktober 2016. 

Lise Bek: Symmetriens magt – magtens symmetri. Kirkerum og liturgi i synets tegn fra de tidlige menigheder til det kejserlige byggeri. (Patristik 14), 2016, 62 s. Internetpublikation: www.patristik.dk/Patristik14.pdf

Bente Kiilerich: From Temple to Church. The Redefinition of the Sacred Landscape on the Acropolis – i: Sacred Sites and Holy Places, ed. S.W. Nordeide & S. Brink (Studies in the Early Middle Ages 11), Turnhout: Brepols 2013, 187-214. 

Jesper Blid: Felicium temporum reparatio. Labraunda in Late Antiquity (c. AD 300-600). Stockholm: Stockholm University 2012, 302 s. [Disp. Stockholm]. 

Olof Brandt: Understanding the Structures of Early Christian Baptisteries – i: Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, ed. David Hellholm m.fl., Berlin: de Gruyter 2011, bd. 2, 1587-1610.

P.-J. Nordhagen: Images of Rulership. The Birth of the Byzantine Cross-Domed Church as a Receptacle for Pictorial decoration – i: Marmoribus vestita. Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi, ed. Olof Brandt & Philippe Pergola, Città del Vaticano: Ponticicio Instituto di archeologia cristiana 2011, 979-992. 

Maria Fabricius Hansen: Genbrugskirker i Rom. Når antik bliver til middelalder. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2010, 256 s. 

Jens Fleischer: Byzantinsk bygningskultur – i: Arven fra Byzans, ed. Øystein Hjort, Århus 2010, 119-135.

Nils Aksel Røsæg: Teater, triumfbue, kirke. Fra romerske Galilea til romanske Provence – i: KÅ 108 (2008), 25-46.

Anders Runesson: Architecture, Conflict and Identity Formation. Jews and Christians in Capernaum from the 1st to the 6th Century – i: Religion, Ethnicity and Identity, ed. Jürgen Zangenberg m.fl., (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 210), Tübingen: Mohr Siebeck 2007, 231-257.

Per Bilde: Early Christian Cult Buildings. The Development of Early Christian Architecture from the »House Churches« to Constantine Basilicas – i: Kalathos. Studies in Honour of Asher Ovadhia, ed. Sonia Mucznik, Tel Aviv 2006, 127-142.

Maria Fabricius Hansen: Teologi og kirkebyggeri. Om genbrug i romersk middelarkitektur. (Patristik 4), 2006, 21 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik4.pdf

Per Bilde: Fra huskult til basilika. Udviklingen af tidlig kristen arkitektur fra Det Nye Testamentes 'huse', den kristne kultbygning i Dura-Europos og andre tidlige kultbygninger til Kejser Konstantins basilikaer. i:  Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 45 (2004), 3-20.

Maria Fabricius Hansen: De døde byer. i: Sfinx 27 (2004), 118-123. [Om tidligkristne kirker i det nordvestlige Syrien].

Jens Fleischer: Living Rocks and locus amoenus. Architectural Representations of Paradise in Early Christianity. i: The Appearances of Medieval Rituals. The Play og Construction and Modification, ed. Nils Holger Petersen m.fl., (= Disputatio 3), Turnhout: Brepols 2004, xx.

Hans Jørgen Frederiksen: Thessalonikis kirker. i: Sfinx 27 (2004), 72-78.

Hans Henrik Lohfert Jørgensen: Cultic Vision - Seeing as Ritual. Visual and liturgical experiences on the Early Christian and Medieval Church. i: The Appearances of Medieval Rituals. The Play og Construction and Modification, ed. Nils Holger Petersen m.fl., (= Disputatio 3), Turnhout: Brepols 2004, xx.

Maria Fabricius Hansen: The Eloquence of Appropriation. Prolegomena to an Understanding of Spolia in Early Christian Rome. (= Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum 33), Rom: l'Erma di Bretschneider 2003, 339 s. [Disputatats ved Aarhus Universitet].

Olof Brandt: Lateranbaptisteriets äldsta byggnadshistoria. Utrykt diss. fra 1996.

Jørgen Kjærgaard: Coemeterium – memorium – martyrium. Den konstantinske ambulatoriebasilika i Rom. i: Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling, Århus 1993, 41-69.

Hjalmar Torp: Thessalonique paléchretienne. Une esquisse. i: Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium, (= Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions 4), red. af L. Rydén & J.O. Rosenquist, Stockholm 1993, 113-132. 

Peter Pentz: En nyfunden basilika i Nordafrika - Fethi Bejaoui. i: Nationalmuseets Arbejdsmark, Kbh. 1990, 47-60. 

Helge Haystrup: Oldkristne kirker og koncilier. København: C.A. Reitzels Forlag 1989, 134 s. [Side 9-62 har tidligere været udgivet med titlen »Oldkristne kirker i Norditalien«, Fredericia: Lohse 1972].

Jørgen Kjærgaard: From 'Memoria Apostolorum' to Basilica Apostolorum. On the Early Christian Cult-centre on the Via Appia. i: Analecta Romana Instituti Danici 13 (1984), 59-76.

Steffen Trolle & Peter Pentz: Den hellige Grav i Jerusalem. i: Nationalmuseets Arbejdsmark, Kbh. 1983, 97-112. 

Lars Kærulf Møller: The „typical“ Armenian Church. i: Aarhus Armeniaca (= Acta Jutlandica 57, Humanities Series 56), Aarhus 1982, 103-113.

Lars Kjærulf Møller: Architectural Style as an Expression of National Integrity. i: Atti del Terzo simposio internazionale di arte Armena, Venezia 1981, 433-439.

Armenisk kirkearkitektur fra 4. til 18. århundrede v. A. Alpago-Novello, A. Manoukian, P. Cuneo og H. Kasangian. Dansk bearbejdelse ved Lise Bek, Henning Lehmann og Lars Kærulf Møller. Århus, Aarhus Universitet (Aros), 1980.

Helge Haystrup: Oldkristne kirker i Norditalien. Arkæologiske studier i Aquileia, Brescia og Concordia. København: Lohse 1972, 74 s. + 14 tvlr.

Helge Petersen: Anastasisrotunde eller atrium. [Det konstantinske gravkirkeanlæg].  i: DTT 27 (1964), 48-54.

Hjalmar Torp: Mosaikkene i St. Georg-rotunden i Thessaloniki. Et hovedverk i tidligbysantinsk kunst. (= Kunst og Kulturs serie), Oslo 1963.

Mogens Krustrup: Kirker og moskeer i Levanten. Kbh.: Munksgaard 1963, 103 s. 

Patrick Bruun: The Christian signs on the coins of Constantine. i: Arctos 3 (1962), 5-35. 

Helge Petersen: Den senantikke dobbeltkirke i Aquileja og dens anvendelse. i: DTT 25 (1962), 48-59.

Helge Petersen: Kathedra og presbyterium. Om det oldkristne kirkerums disposition. i: DTT 24 (1961), 43-49.

Ejnar Dyggve: La SS Cattedra di S. Pietro ed il suo ambiente primordale storico. i: Analecta Romana Instituti Danici 1 (Rom 1960), 13-43. 

Ejnar Dyggve: Aula sacra, aula sancta. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 239), København 1959.

Helge Petersen: Af Senantikkens bygningshistorie. Domkirken i Trier. i: DTT 20 (1957), 156-161; 21 (1958), 95-99 og 22 (1959), 48-52.

Helge Petersen: Alter og apsis. Alterets placering i oldkristne kirker. i: DTT 22 (1959), 172-178.

Ejnar Dyggve: La région palatiale de Thessalonique. Genoptrykt i: Congressus Madvigiana. Preceedings of the Second International Congress of Classical Studies, Copenhagen 1956, vol. 1, p. 365 +/-. 

Ejnar Dyggve: Recherches sur le palais impérial de Thessalonique. i: Studia Orientalia Iohanni Pedersen, København: Munksgaard 1953, xx. 

Ejnar Dyggve: The Origin of the Urban Churchyard. i: Classica et Mediaevalia 13 (Copenhague 1952), 147-158.

Ejnar Dyggve: Über die freistehende Klerusbank. Beiträge zur Geschichte des Bema. i: Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte, Festschrift für R. Egger, Bd. 1, Klagenfurt 1952, 41-52.

Erik Wistrand: Konstantins Kirche am heiligen Grab in Jerusalem nach den ältesten literarischen Zeugnissen. (= Act. Univ. Gotobergensis 55,1), Göteborg 1952, 52 s.

Ejnar Dyggve: History of Salonitan Christianity. (= Inst. f. sammenl. kulturforsk. Ser. A: Forelesn. vol. 21), Oslo 1951, 154 s.

Ejnar Dyggve: Basilica discoperta. Un nouveau type d’édifice paléochrétien.  i: Studi di antichità cristiana 16 (1945), 415-xx.

Ejnar Dyggve: Dødekult, Kejserkult, Basilika. Bidrag til Spørgsmålet om den oldkristne Kultbygnings Genesis. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 192), København 1943, 46 s.

Ejnar Dyggve: A Sarcophagus Lid with a Tricliniarch. i: From the Collections III (1942), 232-xx.

Ejnar Dyggve: Gravkirken i Jerusalem. Konstantinske Problemer i ny Belysning. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 186), København 1941, 33 s.

Ejnar Dyggve: Ravennatum palatium sacrum. La basilica ipetrale per cerimonie. Studii sull’architettura dei palazzi della tarda antichità. (= Kgl. Danske Vidensk. Selskab. Archæol.-kunsthist. Meddel. III,2), København 1941.

Ejnar Dyggve: Die Frage der basilica anastasis. i: Ber. d. VI. intern. Kongr. für Archäologie 1939, Berlin 1940, 585-xx.

Ejnar Dyggve: Probleme des altchristlichen Kultbaus. Einige archäologisch begründete Gesichtspunkte zu Grabkult und Kirchenbau. i: Zeitschrift f. Kirchengesch. 54 (1940), 103-xx.

Ejnar Dyggve: Die altchristliche Kultbauten an der Westküste der Balkaninsel. i: Studi di antichità christiana 14 (193x), 391-xx.

Ejnar Dyggve: L’influence formelle du tombeau culturel sur la basilique et l’édifice chrétien à abside. i: Actes du XVe congr. int. d’historie de l’art, London 1939, xx.

Ejnar Dyggve & Rudolf Egger: Der altchristliche Friedhof Marusinac. (=  Forschungen in Salona, Veröffentlicht von Österreichischen Archäologischen Institute, Bd. 3), Wien 1939. 

Ejnar Dyggve: Der Apsissaal des Leonteion von Kalydon. i: Actes du XIVe congrès internat. d’histoire de l’art, I (Annexe), Bâle 1936, 198-xx.

E. Dyggve, F. Poulsen & K. Rhomaios: Das Heroon von Kalydon. i: Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Hist. og filos. Afd. 7. Række, IV.4, København 1934, 411-xx.

Niels Nøjgaard: Kirkebygning og Gudstjeneste. i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 72-90.

Brøndsted–Dyggve: La basilique des cinq martyrs à Kapeluc. i: Rech. à Salone I, Copenhague 1928, xx.

S. Eitrem: Den nyfundne Basilika ved Porta Maggiore i Rom. Kristiania 1923, 56 s.

B. Thordeman: Kyrkoarkitekturens härledning. Uppsala 1923.

Vilhelm Wanscher: Kildeundersøgelser til Bestemmelse af Gravkirkens ældste Skikkelse. i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 14 (Kbh. 1899), 321-354.

V. Rothe: Om Kirkestilens Arter, især den byzantinske og den gothiske, samt om byzantinske Kirker i Danmark. i: Theologisk Tidsskrift 1872 (Kbh. 1872), 385-414 og 546-565.

Lars Gustaf Vimmerstedt: Om de christnas kyrkor under christendomens första århundraden. Program hvarmed firande af Calmar nya gymnasii- och skolbyggnads invigningsakt, vetenskapernas och upplysningens beskyddare och vänner af alla stånd och åldrar vördsamligen och vänligen inbjudas. Kalmar 1835.

 

Retur 
Andre delemner:

a. Arkæologi 

b. Kunst 

c. Arkitektur