N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Clemens Romanus, biskop i Rom i 90’erne

Udskrift 14. okt. 2001. Andre navneformer: Clemens I, Klemens, Clement. Nyeste titler anføres først. Ajourført maj 2007. 

Se desuden: Apostolske Fædre.

Odd Magne Bakke: Concord and Peace. A Rhetorical Analysis of the First Letter of Clement with an Emphasis on the Language of Unity and Sedition. (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 143), Tübingen: Mohr 2001, XV+390 s.

Odd Magne Bakke: The Rhetorical Composition of the First Letter of Clement. i: Studia Patristica 36, ed. M.F. Wiles & E.J. Yarnold, Leuven 2001, 155-162. 

Odd Magne Bakke: Kvifor riv og slit vi Kristi lemmer frå kvarandre og gjer opprør mot vår eigen lekam? Strid og splitting i 1. Klemensbrev. i: Misjon og Teologi. Årsskrift for Misjonhøgskolen 1998/1999, Stavanger 2001, 185-199. 

Martin Restorff Jacobsen: Salige de præster, som slap for at blive afskediget. Bibeltime over 1. Klem. 44. i: Præsteforeningens Blad 89 (1999), 186-193.

Odd Magne Bakke: »Why do we divide and tear asunder the members of Christ?« (1 Clement 46:7). A Rhetorical analysis of the First Letter of Clement with Special Emphasis on the language of Unity and Sedition. Stavanger: Misjonshøgskolans forl. 1998, V+401 s. [Doktorafhandling ved Universitet i Oslo].

[Hugo Montgomery: Anmeldelse af] Odd Magne Bakke: »Why do we divide and tear asunder the members of Christ?« i: NTT 99 (1998), 236-242.

Ernst Baasland: Der 2. Klemensbrief und frühchristliche Rhetorik. ‘Die erste christliche Predigt’ im Lichte der neueren Forschung,
 i: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, hrsg. v. H. Temporini und W. Haase, Teil II, Band 27.1, Berlin 1993, 78-157.

Klemens: Andet brev til korinterne. Oversat af Søren Giversen. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 126-135.

Første Klemensbrev indledt og oversat af Niels Hyldahl. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 43-88.

Andet Klemensbrev. Indledt og oversat af Martha Byskov. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af N.J. Cappelørn m.fl., København 1985, 89-107.

H. Räisänen: »Werkgerechtigkeit« - eine »frühkatholische« Lehre? Überlegungen zum 1. Klemensbrief. i: Studia Theologica 37 (1983), 79-99. [Genoptrykt 1986 i The Torah and Christ].

E. Mørstad: Evangeliet, med henblikk på Paulus og 1. Klemensbrev. i: NTT 69 (1968), 139-157.

Ch. M. Nielsen: Clement of Rome and Moralism. i: Church History 31 (1962), 131-150.

Olof Andrén: Rättfärdighet och frid. En studie i det första Clemensbrevet. Rightteousness and Peace. A study in the First Letter of St. Clement of Rome [dissertation]. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1960, 235 s.

Anton Fridrichsen: Propter invidiam. Note sur I Clém.V. i: Gunnar Rudberg, Eranos Rudbergianus, Göteborg 1946, 161-174.

Otto Ahnfelt: Den heliga Johannes och Klemens af Rom. Dialog. Lund 1904, 16 s.

Jacob Peter Bang: Studien über Clemens Romanus. I: Das Christentum des Clemens. Gotha 1898, 56 s. (Særtryk af Theologische Studien und Kritiken, s. 431-486).

H. Hoffmeyer: Clemens Romanus. i: Theologisk Tidsskrift 7 (Kbh. 1890), 68-100.

Klemen’s 1ste Brev til Korinthierne. Oversat fra den græske Grundtext, med Indledning af J. Jansen. (=Vidnesbyrd af Kirkefædrene 4), Chria. 1881.

C.P. Caspari: Eden ved Triniteten i den romerske Menigheds Brev til den korinthiske eller Clemens Romanus’s første Brev til Korinthierne fra Slutningen af Kejser Domitians Regjering. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 7 (1880), 455-464; 539-545.

Clemens Romanus. Epistel till de chorinthier. Simrishamn 1849.

Leonard Magnus Groth: Epistola Clementis ad corinthios, quae dicitur prior, in sermonem suecarum versa, cum notis.  Diss. Uppsala 1845, 54 s.

Clemens Romanus, Aposteldiscipel: Breve til Menigheden i Korinth. Oversatte og oplyste af Carl Høffding Muus. Kiøbenhavn 1835.

Cl. Frees Hornemann: Scripta genuina Græca Patrum Apostolicorum Græce et Latine edita. Part. prima, continens Clementis Romani epistolam ad Corinthios. Hafn. 1828.

Andr. Wöldike: De Clemente Romano, Part. I-III. Hafniæ 1771-1773. [Disp. Part. II-III med titlen: De scriptis Clementis Romani].

Jac. Jacobi Holmius: De Clemente Romano, viro apostolico. Disp., def. Ad. Frid. Grib. Hafnia 1737, 48 s.

Retur