N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

 

 

B1a Bibelen generelt / General Biblical Studies 

De fleste af titlerne i denne gruppe har kun en vis berøring med den patristiske periode. Men en væsentlig del af Bibelens overleveringshistorie hører hjemme i den patristiske periode. Ajourført febr. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Svenskt patristiskt bibliotek. Huvedred. Samuel Rubenson. Band 4: Bibel och predikan, red. Sten Hidal. Skellefteå: Artos 2003, 210 s. 

Birger Gerhardsson: Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity. With Tradition and Transmission in Early Christianity. Foreword by Jacob Neusner. Grand Rapids: Eerdmans 1998, XLVI+379+47 s. [1. udg. 1961, 2. udg. 1964].

Birger Gerhardsson: Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity. (= Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 22), Uppsala-Lund: Gleerup - København: Munksgaard 1961. [2. udg. 1964].

H. Bach: Bibeloversættelser før Christian III’s danske Bibel. i: Bidrag til Den danske Bibels historie. Festskrift i anledning af Den danske Bibels 400 års jubilæum, udg. af Aarhus Universitet, Aarhus : Rosenkilde og Baggers Forlag 1950, 7-29.

O. Olafsen: Den hellige Skrifts Historie. En populær-videnskabelig Fremstilling af den hellige Skrifts Tilblivelse. Kristiania 1899, 326 s.

Johannes Belsheim: Veiledning i Bibelens Historie med udførligere Oplysninger om det Nye Testamentes Bøger. Med en lithograferet Plade og tre i Texten indtrykte Træsnit. Kristiania 1880, XII+348 s.

Johannes Belsheim: Om Bibelen, dens Opbevaring, Oversættelse og Udbredelse. Anden Udgave.  Christiania 1875, 102 s., [3. øgede udg. 1884].

Thomas Skat Rørdam: Historisk Oplysning om den Hellige Skrift. Kbh. 1866, vi+148 s. [2. Udg. 1872, 3. Udg. 1884].

Chr. Kortholt: De variis Scripturæ editionibus tractatus theologico - historico - philologicus, quo de textu divinarum literarum originario, diversi ejus translationibus, et celebrioribus operibus biblicis, fuse agitur...   Kilonii 1686, xii+392 s. [Samlet udgave af 6 tidligere diss.]

 

Retur

Andre delemner i samme gruppe:

Generelt

Tekst

Kanon

Fortolkningshist.