N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Polykarp af Smyrna, lilleasiatisk biskop, o. 60 - o. 155

Udskrift 9. febr. 2002. Andre navneformer: Polycarpus Smyrnaeus, Polycarpi Martyrium. Se endvidere: Apostolske Fædre.

Aage Hauken: Biskop og martyr - to oldkirkelige profiler. Oslo: St. Olavs Forlag 1994, 188 s. 

Polykarps brev, Polykarps martyrium, indledt og oversat af Søren Agersnap.  i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af Niels Jørgen Cappelørn m.fl., København 1985, 153-188.

Fem antikke martyrsoger  Til norsk ved Nils Eide og Eiliv Skard. Med innl. og merknader. (= Orion-bøkene 164), Oslo 1975, 85 s. 

Nils A. Dahl: [ad Phil. 7,1].  i: Apophoreta. Festschrift für Ernst Haenchen, Berlin: Alfred Töpelman 1964, 70-84.

Polykarps martyrium. Umsett frå gresk ved Eiliv Skard. (= Austerlendske Bokverk 22 / Klassiske bokverk i norsk umsetjing utgivna av Studentmållaget 22), Oslo 1934, 24 s.

Ignatius og Polykarpus: Breve og Martyrium. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 11), Christiania 1885, 76 s.

Andr. Sandell: Om Polycarpi bref. Linköbing 1871.

Brjef Polykarpusar til Filippiborgarmanna, ásamt Ingangi og ágripi af æfi hans, útgjefid af S.B. Sivertsen. [Accenter mangler]. Kaupmannahöfn 1863, 32 s.

Syv Sende-Breve til sex Menigheder i Lille-Asien saavelsom til Biskop Polykarp i Smyrna fra Ignatius, Biskop i Antiochien, tilligemed Beretningen om sammes Martyrdød. Efter det græske ved P.W. Christensen. Kbh. 1855, 35 s. 

Aposteldiscipelen den smyrnensiske Biskop Polykarps Brev til Philippenserne samt Beretningen om hans Martyrdød. Oversat af Carl Høffding Muus. Kiøbenhavn 1836, X+45 s.

Cl. Frees Hornemann: Scripta genuina Græca Patrum Apostolicorum Græce et Latine edita. Part. secunda, continens Polycarpi epistolam ad Philipp. et Ignatii epist. af Rom. Ephes. Smyr., ad Polycarp et Trallianos. Hafn. 1829.

Jac. Jacobi Holmius: De Polycarpo viro apostolico. Disp. I-II. Hafn. 1743-1744.

Justinus Bing: De Polycarpo. Disp. I-II. Hafn. 1740-1741.

G. Groddeck (Fr. Jitzschar, Glüchsb. Hols.): De anno et die passionis S. Polycarpi ex historia literaria. Gedani 1704.

Retur til A2 Kirkefædre