N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Hermas, romersk forfatter o. 140

Udskrift 15. dec. 2001. Tilhører »De apostolske Fædre«, hvortil henvises især vedr. oversættelser.

Lars Hartmann: Obligatory Baptism – but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas.  i: SEÅ  59 (1994), 127–143. 

Halvor Moxnes: God and his Angel in the Shepherd of Hermas.  i: Studies in Early Christianity, ed. Everett Ferguson m.fl., vol. 6, New York & London 1993, xx-xx. [Tidligere trykt i 1974].

Geert Hallbäck: Oversættelse af Hermas' »Hyrden«. i: De apostolske Fædre, Kbh. 1985, 243-344.

David Hellholm: Das Visionenbuch des Hermas als Apokalypse. Formgeschichtliche und texttheoretische Studien zu einer literarischen Gattung. I. Methodologische Vorüberlegungen und makrostrukturelle Textanalyse.  (= Coniectanea Biblica, New Testament Series 13:1), Lund: CWK Gleerup 1980, 211 s. [Dissertation Uppsala 1980].

Halvor Moxnes: God and his Angel in the Shepherd of Hermas. i: Studia Theologica 28 (1974), 49-56. [Genoptrykt i 1993].

Lage Pernveden: The Concept of the Church in the Shepherd of Hermas. (= Studia theologica lundensia 27), Lund 1966, 340 s. [Diss.]

Hermas. Hyrdeboken. Ny utg. ved Johan Røste. Røros 1947, 74 s.

Åke V. Ström: Der Hirt des Hermas: Allegorie oder Wirklichkeit? (= Acta Sem. neotest. Ups. 3), Uppsala 1936, 44 s.

Josef Svennung: Statio = Fasten. i: ZNW 32 (1933), 294-309.

Herden eller Hermas’ Uppenbarelse. Brefvet til Diognet. Stockholm: Johnson 1902, 135 s.

Frederik Helveg: Om Forholdet imellem Esra Apokalypsen, kaldet Esra´s fjerde Bog, og Hermas´ Hyrde. Et Blad af Messiasforventningens Historie post adventum. i: Theologisk Tidsskrift 1879 (Kbh. 1879), 285-411 og 449-467.

Kirkefædrene: Barnabas, Hermas, Ignatius og Irenæus. Paa Dansk ved P.W. Christensen. Odense 1877, xx s. [Tidligere separatudgaver: Irenæus 1854, Barnabas 1855, Ignatius 1855 og Hermas 1856].

Hyrde-Bogen af Hermas. Overs. af P.W. Christensen. Kbh. 1856, 89 s. [2. udg. i Christensen, tekstsaml. 1877].

Retur