N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Sibyllerne

Ajourført febr. 2008. 

Bent Noack: Den ypperste mand og den bedste hebræer, Or.Sib. V,256-259. i: Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 226-247. [Tysk original 1964].

Lars Hartman: Hvad säger Sibyllan? Byggnad och budskab i de sibyllinska oraklens fjärde bok. i: Context. Festskrift til Peder Johan Borgen, ed. Peter Wilhelm Bøckmann & Roald E. Kristiansen. (= Relief. Publikasjoner utgitt av Religionsvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim 24), Trondheim: Tapir 1987, 61-74.

Bent Noack: Der zeitgeschichtliche Hintergrund der Oracula Sibyllina. i: Theologie aus dem Norden (= Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, A.2), Freistadt 1977, 167-190. [Dansk original i 1966].

Carl-Martin Edsman: Antik og modern Sibylla. i:  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, Årsbok 1971-1972, 66-104 [Udvidet udgave af artikel i KLNM 1970. Særskilt udgave: Skrifter utg. av Religionshist. inst. i Uppsala 11].

Bent Noack: De sibyllinske oraklers baggrund. i: SEÅ 31 (1966), 64-79. [Tysk oversættelse i 1977].

Bent Noack: Der hervorragende Mann und der beste der Hebräer. Bemerkungen zu Or.Sib. V,256-259. i: Annual of the Swedish Theological Institute 3 (Leiden 1964, trykt 1965), 122-146. [Dansk version i Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 226-247.

Bent Noack: Are the Essenes Referred to in the Sibylline Oracles? i: Studia Theologica 17 (1963), 90-102. [Dansk original i 1962].

Sibyllinske Orakler. [Oversættelse ved Bent Noack]. i. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer, Kbh. 1963, 441-508.

Bent Noack: Er Essæerne omtalt i De sibyllinske orakler? i: DTT 25 (1962), 176-189. [Engelsk oversættelse i 1963].

Emil Fehr: Studia in Oracula Sibyllina. Comment. akad. Uppsala: Akad. bokh. 1893, 119 s.

G.D. Dresler: De sibyllinske Bøgers Historie. i: Theologisk Tidsskrift 2 (Kbh. 1885), 375-417.

A. Chr. Bang: Völuspaa og de Sibyllinske Orakler. (= Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1879, No. 9), Christiania 1879, 23 s.

C.E. Scharling: De Sibyllinske Bøger. i: Nyt Theologisk Tidskrift 2 (Kbh. 1851), 1-49. [Særskilt aftryk, samt genoptryk i Theologiske Afh. 1880, 344-390.

C.E. Scharling: De Sibyllinske Bøger. (= Særsk. Aftryk af »Nyt theol. Tidsskr. 2det Bind), Kbh. 1850, 49 s.

Birger Thorlacius: Doctrinæ Christianæ in libris Sibyllinis faciem sistere conatur. Hafn. 1816, 54 s.

Birger Thorlacius: Conspectus doctrinæ Christianæ, qualis in Sibyllistarum libris continetur. i: Miscellanea Hafniensia 1 (ed. Fr. Münter, Kbh. 1816), 113-180.

Birger Thorlacius: Libri Sibyllistarum veteris ecclesiæ, crisi, quatenus monumenta christiani sunt, subjecti. Hafn. 1815. [Theol. disp.].

Joh. Bernh. Munster: Oracula Sibyllina. Diss. Resp.: Jac. Hacksenius. Åbo 1703.

 

Retur til B4 Apokryfer