N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Sandhedens Evangelium

Ajourført febr. 2008. 

Jörgen Magnusson: Rethinking the Gospel of Thruth. A Study of its Eastern Valentinian Setting. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2006, 189 s. [Diss. ved Uppsala Univ.]

Jörgen Magnusson: Mardröm, uppvaknande och uppstigande i Sanningens evangelium. i: Drömmarna och Gud. Essäer om att möte Gud i drömmen, red. J. Peter Södergård m.fl., Stockholm 2002, 41-57. 

Krista Nørgaard og Anita Leopold: Sandhedens evangelium og det mytiske sprog. i: Papyrus 15 (1995), 2-3 og 20-26. 

Sandhedens Evangelium ved Søren Giversen. (= Gnostisk Bibliotek 1), København: Sphinx 1990, 63 s. [revision af oversættelse fra 1957]

H. Ludin Jansen: Tankesystemet i det nyfunne gnostiske skrift: Evangelium Veritatis. i: NTT 66 (1965), 152-176.

Evangelium Veritatis. En oversettelse av Alv Kragerud. i: NTT 66 (1965), 177-193.

Helmer Ringgren: The Gospel of Truth and Valentinian Gnosticism. i: Studia Theologica 18 (1964), 51-65. [Rev. oversættelse af svensk artikel 1958].

Johannes Munck: Evangelium Veritatis and the Greek Usage as to Book Titles. i: Studia Theologica 17 (1963), 133-138.

Sannhetens evangelium. Det nyfunne koptiske skrift, innledet, overs. og forsynt med anmærkninger. Av H. Ludin Jansen. Oslo: Aschehoug 1961, 109 s.

Alv Kragerud: En gnostisk teodicé. Om fall og frelse i Evangelium Veritatis. i: NTT 62 (1961), 144-171.

Søren Giversen: Evangelium Veritatis and the Epistle to the Hebrews. i: Studia Theologia 13 (1959), 87-96.

Eric Segelberg: Evangelium Veritatis – a confirmation homily and its relation to the Odes of Salomon. i: Orientalia Suecana 8 (1959, Upsala 1960), 1-42.

Evangelium Veritatis och Thomasevangeliet. Översatta av Torgny Säve-Söderbergh. (= Symbolae Biblicae Upsalienses 16, Supplementshäften till Svensk Exegetisk Årsbok), Uppsala 1959, 49 s.

Bertil Gärtner: Evangelium Veritatis och Nya Testamentet. i: ROB 17 (1958, trykt Uppsala 1959), 54-70.

Helmer Ringgren: Evangelium Veritatis och den valentinianska gnosis. i: ROB 17 (1958, trykt Upsala 1959), 41-53 [engelsk oversættelse 1964].

Torgny Säve-Söderbergh: Det koptiska ‘Evangelium Veritatis’. i: ROB 17 (1958, trykt Upsala 1959), 28-40.

»Sannhetens evangelium«. Et gnostisk skrift fra det annet århundre efter Kristus. [Utg. av] Harald Falck-Ytter. Oslo 1957, IV+9 s. [Trykt som manuskript].

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. De gnostiske håndskrifter fra Nildalen. (=Teologiske Studier, 2. række, nr. 2) København: G.E.C Gads Forlag 1957, 123 s. [Rev. udg. 1990].

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. Det gnostiske skriftfund fra Nag-Hammani indfrier selv de største forventninger. i: Vor Viden 1955/56 (København 1956), 168-173.

 

Retur til B4 Apokryfer