N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Pistis Sophia

Ajourført febr. 2008. 

H. Ludin Jansen: Gnostic Interpretation in Pistis Sophia. i: The Many and the one. Essays on religion in the Graeco-Roman world presented to Herman Ludin Jansen on his 80th birthday, (= Relieff 15), ed. P. Borgen, Trondheim 1985, 145-150.

Geo Widengren: Die Hymnen der Pistis Sophia. i: [Festskrift til] C. J. Bleecker, Leiden 1969, 269-281.

Alv Kragerud: Die Hymnen der Pistis Sophia. Oslo: Universitetsforl. 1967, 269 s. [Dr. avh.].

C. Schmidt & W. Till: Die Pistis Sophia. (= GCS), 2. udg. 1959.

H. Ludin Jansen: Bibelske Tekster i Pistis Sophia. i: DTT 21 (1958), 210-218.

Carl Schmidt: Pistis Sophia. Neu hrsg. mit Einleitung ... Hauniae: Gyldendal 1925, xxxviii+456 s. [Koptisk tekst].

 

Retur til B4 Apokryfer