N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Petersevangeliet

Senest ajourført april 2007. Nyeste titler anføres først. 

Petersevangeliet. i: Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen, Nytestamentlige Apokryfer, Kbh. 2002, 91-100.

Petersevangeliet. [Indledt og oversat af Søren Giversen]. i: Oldkristne tekster III, De apokryfe evangelier, ved Søren Giversen, Herning 2002, 395-408. 

[Oversættelse], i: Apokryfe Evangelier, oversat af E. Thomassen, Oslo 2001, 87-97. 

Peter: Peters forkyndelse, Peters apokalypse, Peters-evangeliet, Peters prædiken, Peterakterne. Oversettelse og tilrettelæggelse, Per A. Prytz. 2. oppl. Tromsø: Prytz 2000, 24 s. 

Peder Borgen: Peters Evangelium. i: Det Nye Testamentes omverden. Tekster i oversettelse med innledninger. Utvalgte greske tekster og ordlister. (= Relief 2), Trondheim 1980, 105-110. 

Petrus-evangeliet. i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre, Kbh. 1948, bind 2, 180-184. 

Et apokryft Evangelium. Peters-Evangeliet, oversat og undersøgt af Poul Dyssegaard. i: Kirken og Tiden 1940, 142-151 og 1941, 5-14.

Otto Ahnfelt: Det nyupptäckta fragmentet af det pseudopetrinska evangeliet. i: Tidskr. f. teologi 3 (Sverige 1893), 259-270.

Otto Ahnfelt: Ytterligare om det s. k. Petrus-evangeliet och därmed sammanhängande frågor angående fornkristlig literatur. i: Tidskr. f. teologi 3 (Sverige 1893), 388-398.

Det s. k. Petrus-evangeliet, ett nyfunnet fragment ur en fornkristlig apokryf. Text med öfversättning och kritisk undersökning. Avh. af Matheus Lundborg. Lund 1893.

 

Retur til B4 Apokryfer