N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Petersakter

Ajourført febr. 2008. 

Sabina Szalinska Bengtsson: Peter, the Elusive Disciple - a Tapestry of Voices. i: Lidelsens former og figurer, red. af Bodil Ejrnæs og Lone Fatum, København 2002, 147-160. 

Peter: Peters forkyndelse, Peters apokalypse, Peters-evangeliet, Peters prediken. Petersakterne. Oversettelse og tilretteleggelse ved Per A. Prytz. 2. oppl. Tromsø: Prytz 2000, 24 s. 

(Peter Schindler: Indledning og oversættelse af Petri Akter, i:) Peter Schindler: Petrus II, 58-90. (= Antiqvitates Christianae II, København 1944). 

Aarne Henrik Salonius: Martyrium b. Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum. Helsingfors 1926.

 

Retur til B4 Apokryfer