N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Pauluslitteratur

Ajourført febr. 2008. 

Jes P. Asmussen: Der apokryphe dritte Korintherbrief in der armenischen Tradition. i: Acta Orientalia 35 (København 1973), 51-55.

H.A. Hansen: Brevet til Laodikeamenigheden. København 1931, 24 s.

C.E. Scharling: Det saakaldte »Pauli femtende Brev«. (= Særtryk af Ugeblad for den danske Folkekirke, Nr. 40, 1865), Kbh. 1865, 15 s. [Genoptrykt i Theologiske Afhandlinger 1880, 391-405].

S. Aspach: De Pauli ad Senecam et Senecæ ad Paulum epist. Kbh. 1830 [eller tidligere].

Severin Anchersen: De epistola ad Laodicenses, quæ occasione loci Col. IV, comm. 16  S.Paulo falso tribuitur, schediasma I-II. [Disp., resp. I.  Chr. Nold, II. Sev. Overwad]. Hafniæ 1721.

Sixtus Aspach: Dissertatio historica de Pauli ad Senecam et Senecæ ad Paulum epistolis. Hafniæ 1696, 16 s. 

 

Retur til B4 Apokryfer

Se endvidere:

Paulusakterne

Paulus' Åbenbaring