N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Mariaevangeliet

Oprettet april 2007. Andre navneformer: Maria Magdalenes evangelium. Ajourført april 2017.

Marianne Aagaard Skovmand: Mariaevangeliet. [Oversættelse, indledning og kommentarer]. København: Gyldendal 2017, 168 s. 

Lone Fatum: Maria Magdalene. Frelserens kæreste, skøge eller åndelig idealfigur –    i: Lone Fatum m.fl., Den hemmelige Jesus, København: Alfa 2008, 113-157. 

Lone Fatum: Maria Magdalene, Frelserens apokryfe kæreste – i: Bibliana 8.1 (2007), 17-23. 

Mariaevangeliet. [Indledt og oversat af Søren Giversen]. i: Oldkristne tekster III, De apokryfe evangelier, ved Søren Giversen, Herning 2002, 347-371. 

Marianne Aagaard Skovmand: Helgeninde eller skøge? i: Sfinx 25 (2002), 146-151 

Maria Magdalenas evangelium. Fire gnostiske skrifter. Oversatt og med forord av Turid Nystøll Rian, innledning ved Turid Karlsen Seim og bibliografi ved Anders Aschim. Oslo: Emilia 1996, 99 s. 

Antti Marjanen: The Woman Jesus loved. Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and Related Documents. (= Nag Hammadi and Manichaean Studies 40), Leiden: Brill 1996, XI+261 s. 

Maria Evangeliet på koptisk. [Ved] Bente Holmen og Annette Lerstrup. i: Dagligliv blandt guder og mennesker, udg. af B. Alster og Paul John Frandsen, København: Tusculanum 1986, 211-220. 

 

Retur til B4 Apokryfer