N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Judasevangeliet (apokryf)

Oprettet febr. 2008. 

Judasevangeliet fra Codex Tchacos, [oversat af] Tilde Bak og Katrine Brix. i: Bibliana 8.1 (København 2007), 31-58.

Monica Hauf: Judas Iskariot - sviker eller ven? Bakgrunnen for det nyoppdagede Judasevangeliet. Oversat af Tom Heide. Oslo: Orion 2007, 235 s. 

Judasevangeliet fra Codex Tchacos. Red. av Rodolphe Kasser, Marvin Meyer og Gregor Wurst. [Oversetter Grete Helene Moen]. Oslo: Lille måne 2007, 152 s. 

Jesper Tang Nielsen: Jesus' lidelse på godt og ondt. Judasevangeliets populære polemik. i: Bibliana 8.1 (København 2007), 24-30. 

Jesper Tang Nielsen: Judasevangeliet - fundet til tiden. i: Sfinx 30 (2007), 10-15. 

Paul John Frandsen: Judasevangeliet. Dansk Ægyptologisk Selskab 2006, 11 s. 

Paul John Frandsen: Judasevangeliet. i: Papyrus 2006, 34-43. 

Juudaksen evankeliumi. [Judasevangeliet oversat til finsk af] Antti Marjanen & Ismo Dunderberg. Helsinki: WSOY 2006. 

Nils Arne Pedersen: Fortolkningen af Judas og Jesus. i: Præsteforeningens Blad 96 (2006), 362-370. 

 

Retur til B4 Apokryfer