N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Johannesapokryfen

Ajourført febr. 2008.  

Birger A. Pearson: [of the use of 1 Enoch in the Apocryphon of John]. i: Texts and Contexts. Biblical Texts in their Textual and Situational Contexts. Essays in honor of Lars Hartman. Ed. Tord Fornberg and David Hellholm. Oslo: Scandinavian Univerty Press 1995, xx.

Ingvild Sælid Gilhus: The Perception of Spiritual Reality. Apocryphon of John (NHC II,1) and the Problem of Knowledge, i: Apocryphon Severini (1993), 50-59.

Marianne Aagaard Skovmand: Erindringen om lysets rod. Opvækkelse og frelse i gnostisk kontekst. i: Fønix 17 (1993), nr. 4, s. 46-57.

Versjonen av Apocryphon Johannis i Papyrus Berolinensis 8502. En overs. av Alv Kragerud. Bergen 1968, 22 s. [Særtryk af NTT 1962].

Apocryphon Johannis. The Coptic text of the Apocryphon Johannis in the Nag Hammadi Codex II with translation, introduction and commentary by Søren Giversen. (=Acta Theologica Danica 5), København: Munksgaard 1963, 296 s

Søren Giversen: The Apocryphon of John and Genesis. i: Studia Theologica 17 (1963), 60-76. [Dansk version 1957].

Apocryphon Johannis. En oversettelse av Alv Kragerud. i: NTT 63 (1962), 1-22. [Særtryk Bergen 1968].

Søren Giversen: Johannes´apokryfon og Genesis. i: DTT 20 (1957), 65-80. [Engelsk version 1963].

Retur til B4 Apokryfer