N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Jakobs Forevangelium

Ajourført febr. 2008.

Jakobs Forevangelium. i: Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen, Nytestamentlige Apokryfer, Kbh. 2002, 128-147. 

Jakobs Forevangelium. [Indledt og oversat af Søren Giversen]. i: Oldkristne tekster III, De apokryfe evangelier, ved Søren Giversen, Herning 2002, 74-103. 

[Oversættelse], i: Apokryfe Evangelier, oversat af E. Thomassen, Oslo 2001, 131-157. 

Ole Davidsen: Kristi Fødsel. Tekster og Tolkninger år Totusind. Højbjerg: Hovedland 2000. [Apokryfe barndomsevangelier s. 515-584: Jakobs Forevangelium, Thomas’ Barndomsfortælling, Det Arabiske Barndomsevangelium og Det uægte Matthæusevangelium.

[Oversættelse], i: Apokryferna till Nya Testamentet, urval och övers. av Bertil E. Gärtner, Stockholm 1999, 62-81. 

Jakobs Forevangelium og Det uægte Matthæusevangelium. Oversat og udgivet med indledning og billeder af Knud Banning. København: Gad 1980, 67 s.

De nativitate Mariæ, oversat af Herman Gregersen.  i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 2 (Kbh. 1885), 222-238.

Vor Herres og Frelseres Jesu Christi Barndoms Bog, tillige med en liden Beskrivelse af Joachim og Anna af hvad Slægt de ere fødde, item om deres Daatter Jomfru Maria, hendes Barndom og Levnet. Kbh. 1761, 63 s. [Folkebog, der bygger på bl.a. Jakobs Forevangelium. Tidl. udg. 1508.  Mange senere oplag: 1771, 1798, 1799, 1851, 1852, 1853, 1855, 1863, 1865, 1869, 1884, 1989 udg. af Eske K. Mathiesen]

Hær begynnes aff Joachim oc aff sancta Anna oc aff hwat Slæct the ære fødh oc aff theris Leffnet, oc saa aff Jomfrw Marie Leffnet oc aff wors Herre Ihu Barndom. Kbh. 1508 hos Gotfr. aff Ghemen. [Genudgivet 1915 af J.P. Jacobsen]. 

 

Retur til B4 Apokryfer