N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til

Apokryfer generelt / Apocryphal Literature, general and collections 

Senest ajourført april 2007. Der henvises i øvrigt til undergrupperne i afsnittet B4 Apokryfer

Torleif Elgvin: Jewish Christian Editing of the Old Testament Pseudepigrapha. i: Jewish Believers in Jesus, The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune and Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 278-304. 

Peter Olsen: Jesus & apokryferne. Historisk eller gnostisk kristendom. Logos Media 2007, 150 s. 

Birger Olsson: 'Så lyder Herrens ord'. Om apokryferne som helig skrift. i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl., (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 281-294. 

Tomas Hägg: Evangelierna som biografer. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 20 (Lund 2005), 44-56. 

Helge Kjær Nielsen: Apologi i nytestamentlige apokryfer. i: Apologetik i Det Nye Testamente, ed. Aage Pilgaard, (= Antikken og kristendommen 2), Frederiksberg: Anis 2004, 143-173. 

Nytestamentlige Apokryfer. Oversættelse, indledning og noter ved Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen. København: Det Danske Bibelselskab 2002, 569 s. 

Oldkristne tekster III: De apokryfe evangelier. I oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen. Herning: Poul Kristensen 2002, 503 s. 

De gammeltestamentlige Pseudepigrafer. Anden udgave ved Bodil Ejrnæs og Benedikt Otzen. København: Det Danske Bibelselskab 2001, 958 s. [1. oplag 1953-1976]. 

Lars Olov Eriksson: De glömda böckerna. En guide til apokryferna. Örebro: Libris 1999, 304 s. 

Bo Johnson: Med människor i NT och Apokryferna. En bibelvandring. Stockholm: Proprius 1998, 59 s. 

Tomas Hägg: Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt. Übers. von Kai Brodersen. (= Kulturgeschichte der antiken Welt, 36), Mainz: Philipp von Zabern 1987, 311 s. [Svensk original 1980].

Tomas Hägg: The Novel in Antiquity. Oxford 1983. [Svensk original 1980].

Tomas Hägg: Den antika romanen. [Bogen indeholder et kapitel om de apokryfe apostelakter og Pseudoclementinerne som "kristen roman"]. Uppsala: Carmina 1980, 367 s. [Engelsk oversættelse: The Novel in Antiquity. Oxford 1983. Tysk oversættelse: Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt. (= Kulturgeschichte der antiken Welt, 36), Mainz 1987.]

Oscar Löfgren: An Arabic Recension of the "Vitae Prophetarum". i: Orientalia Suecana 25-26 (1976-77), 77-105.

Apokryferna till Nya Testamentet. Urval och översättning av Bertil E. Gärtner Stockholm 1972, 184 s. [Flere nytryk, bl.a. 1999].

Tue Gad: Legende i dansk middelalder. København: Dansk Videnskabs Forlag 1961, X+297 s. [Disp.].

De gammeltestamentlige pseudepigrafer, oversættelse med indledning og noter ved E. Hammershaim. København 1953-1976. [Nyt oplag 1985, ny udgave 2001].

Uofficielle Jesus-Ord, Apokryfe Evangelier fra før Aar 150, [oversat af Peter Schindler].  i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 157-207.

Andre Apokryfer fra før Aar 150, [Esaias’ Himmelfart, Petri Prædiken, Petri Apokalypse, Petri Akter, Apostlenes Sendebrev, oversat af Peter Schindler].  i: Peter Schindler, De apostoliske Fædre og andre urkirkelige Dokumenter, indledede, fordanskede og forklarede, Bind 2, København 1948, 209-266.

Danske Folkenbøger fra 16. og 17. Århundrede. Bind I: Apokryfe Bibelhistorier, udg. af J. P. Jacobsen. Kbh.: Det danske Sprog. og Litteraturselskab 1915, LXXVII+267 s.

De hellige Kvinder, en Legende-Samling, udg. af C.J. Brandt. (= Dansk Klosterlæsning I,2), Kbh.: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1859, 116 s. 

Det apokryfiska nye Testamentet innehållande evangelier, bref och andra för handen varande stycken, som i de fyre första seklerna tillskrefvos Jesus Christus, hans apostlar och deras medarbetare, men icke innefattas uti Det nya testamentet. Stockholm: Lundberg & Co.1850, 164 s.

Fr. Münter: [Bidrag vedr. nystamentlige apokryfer]. i: Codex Apocryphus Novi Testamenti, ed. I.C. Thilo, vol. I, Lipsiae 1832.

Andr. Birch: Auctarium codicis apocryphi N.T. Fabriciani, continens plura inedita, alia ad fidem codd. mss. emendatius expressa. Fasc. I. Hauniæ 1804.

Andr. Birch: Appendices ad Codicem Apocryphum N.T. a Silvestro de Sacy cum A. Birch communicatæ, et ab hoc editæ. i: Møllers Theol. Bibl. 9 (178xx), 1-36.

Aug. Varenius (Jhs. Hudemann Cremp.): Rationari theologici de scriptoribus ecclesiasticis diss. IVta, judicium publicans de sic appellati apostolorum constitutionibus, liturgiis, actis, passionibus, quæ posteriora sub Abdiæ, Presbyterorum Achajæ, Prochori, Lini, Evodii, sanctiorum vetustissimorumque virorum apostolicorum nomine feruntur. Rostochii 1668.

Retur til B4 Apokryfer