N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Venantius Fortunatus, latinsk digter, o. 530 - o. 610

Ajourført febr. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Venantius Fortunatus: Valda dikter / Carmina selecta. Översättning med inledning och kommentarer av Sven Blomgren. (= Klassiker 13), Jonsered: Åström 2000, 90 s.

Den heliga drottning Radegunds liv [Venantius Fortunatus: Vita Radegundis]. Oversat af Stephan Borgehammar. i: Martyrer & helgon, (= Svenskt Patristiskt Bibliotek 2), red. Samuel Rubensson, Skellefteå: Artos 2000, 256-277.

Sven Blomgren: De verborum supellectili Venantii Fortunatii.  i: Eranos 83 (1985), 23-32.

Sven Blomgren: Bemerkungen zur Gelesuintha-Elegie des Venantius Fortunatus. i: Eranos 81 (1983), 131-xx.

Sven Blomgren: De voce fanonis a Venatio Fortunato adhibita. i: Eranos 77 (1979), 77-xx.

Sven Blomgren: Ad Aratorem et Fortunatum adnotationes. i: Eranos 72 (1974), 143-155.

Sven Blomgren: Fortunatus cum elegiis collatus. i: Eranos 71 (1973), 95-111.

Sven Blomgren: In Venantii Fortunati carmina adnotationes novae.  i: Eranos 69 (1971), 104-150.

Harald Hundrup: Venantius Fortunatus: Den mislykkede Moselrejse og andre Smådigte. Kbh.: Munksgaard 1963, 115 s.

Sven Blomgren: De P. Papinii Statii apud Venantium Fortunatum vestigiis. i: Eranos 48 (Göteborg 1950), 57-65.

Sven Blomgren: De Venantio Fortunato Luciani Claudianique imitatore. i: Eranos 48 (Göteborg 1950), 150-156.

Sven Blomgren: De Venantio Fortunato Vergilii aliorumque poetarum imitatore.  i: Eranos 42 (Göteborg 1944), 81-88.

Sven Blomgren: In Venantii Fortunatii carmina adnotationes. i: Eranos 42 (Göteborg 1944), 100-134.

Sven Blomgren: De duobus epitaphiis episcoporum, utrum Venantio Fortunato attribuenda sint necne. i: Eranos 39 (1941), 82-99.

Sven Blomgren: Studia Fortunatiana, II. De carmine in laudem sanctae Mariae composito Venantio Fortunato recte attribuendo. (= Uppsala Universitets Årsskrift 1934, Filosofi 3), Uppsala 1934, 117 s.

Sven Blomgren: Studia Fortunatiana, I. Commentatio academica. (= Uppsala Universitets Årsskrift 1933, Filosofi 1), Uppsala 1933, XIV+216 s. [Diss.]

 

Retur til A2 Kirkefædre