N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Theodoret, biskop af Cyrus, teologisk forfatter, o. 393 - o. 466

Udskrift 18. febr. 2002. Andre navneformer: Thedoretus Cyrensis, Theodoretos af Kyrrhos. Ajourført febr. 2008. Nyeste titler anføres først. 

Henning Lehmann: Havde Mellemøsten en middelalder? Nogle kirkehistoriske observationer med udgangspunkt i begrebsparret »græker-barbar« (især hos Theodoret af Kyrrhos. i: DTT 68 (2005), 46-64. 

Den heliga Symeons liv [fra Theodoret: Historia religiosa]. Oversat af Tomas Hägg. i: Martyrer & helgon, (= Svenskt Patristiskt Bibliotek 2), red. af Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 237-255. 

Henning Lehmann: Theodorets modersmål – et åbent eller lukket spørgsmål? i: Ordet og livet, festskrift til Christian Thodberg, red. af Carsten Bach-Nielsen m.fl., Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, 43-65.

Sten Hidal: Apocalypse, Persecution and Exegesis: Hippolytus and Theodoret of Cyrrhus on the Book of Daniel. i: In the Last Days, Århus 1994, 49-53.

Theodoreti graecarum affectionum curatio, ad codices optimos denuo collatos, recensuit Iohannes Raeder. (= Bibliotheca scriptorum graecarum et romanorum Teubneriana), Lipsiae: Teubner 1969, IX+339 s. [Genoptrykning af udgaven fra 1904].

Theodoreti Græcarum affectionum curatio, ad codices optimos denuo collatos, rec. Iohannes Raeder. (= Bibliotheca scriptorum Graecarum et Romanorum Teubneriana), Leipzig 1904, IX+339 s.

Iohannes Raeder: Analecta Theodoretiana. i: Rhein. Mus. f. Phil. N.F. 57 (1902), 449-459.

Johannes Raeder: De Theodoreti Graecarum affectionum curatione quæstiones criticæ. Kbh. 1900, 190 s. [Diss.]

Kirkens Historie i fjerde Aarhundrede af Biskop Theodoret og Samtidige. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. 1.-5. Bog. Kjøbenhavn 1876-1881, 5 bind, 318+312+294+328+340 s.

N.E. Balle: [Rec. af] Theodoreti Cyri Opera, ed. I.L. Schultze, tom. I. i: Walch’s Philologische Bibliothek I,3 [1700-t.]

 

Retur til A2 Kirkefædre