N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Tatian, græsksproget apologet fra Mesopotamien, 100-t.

Udskrift 17. febr. 2002. Andre navneformer. Tatianus Syrus, Tatianos. Rev. 17. febr. 2007 og 23. febr. 2008. 

René Falkenberg: Tatian - apologet og kætter. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 107-124. 

Ove Chr. Krarup: [Anmeldelse af] Arthur Hjelt, Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Diatessaron besonders in ihrem gegenseitigen Verhältnis untersucht, Leipzig 1903. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, Ny Række, 5 (Kbh. 1902-1903), 254-258.

Arthur Hjelt: Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Diatessaron besonders in ihrem gegenseitigen Verhältnis untersucht. (= Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanon und der altchristlichen Literatur 7), Leipzig 1903, VIII+166 s.

Arthur Hjelt: Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Diatessaron besonders in ihrem gegenseitigen Verhältnis untersucht.  Leipzig: Deichert 1901, VIII+166 s. (Diss. Helsingfors). 

Athenagoras. Tatian. Brevet til Diognet. Oversatte af S.B. Bugge. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 14), Christiania 1886, 146 s.

Chr. Kortholtus: Commentarius in Justinum Martyrem, Athenagoram, Theophilum Antiochenum, Tatianum Assyrium.  Kilonii 1675, II+102+IV s. .

 

Retur til A2 Kirkefædre