N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Simeon af Beth Arsam, syrisk biskop, død 548

Udskrift 17. febr. 2002. Ajourført febr. 2008. 

The Book of the Himyarites. Fragments of a hitherto unknown Syriac work on the Himyaritic martyrs, edited with an introduction and translation by Axel Moberg. (= Acta Regiae Sociatatis humaniorum litterarum Lundensis 7), Lund 1924, CLXXII+61 s.

Axel Moberg: The Book of the Himyarites. A hitherto unknown Syriac work on the Himyaritic martyrs. (= Kung. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Årsberättelse 1920-21), Lund 1920-21.

Simeons bref om Nestorianerne. Öfversättning från syriskan jemte kommentarier [af] Axel Gust. Georg Törner. Lund 1862, 28 s. [Akad. afh.]

 

Retur til A2 Kirkefædre