N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Shenute af Atripe, koptisk abbed, død o. 466

Oprettet februar 2008. Ajourført febr. 2010.
Andre navneformer: Shenoute, Schenute, Sinuthios.

Hugo Lundhaug: Nag Hammadi-kodeksene og den tidlige monastiske tradition i Egypt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 24 (2009), 33-59.

Paul John Frandsen: Den gode krig om kushiternes invasion. i: Papyrus 28 (2008, nr 1), 32-43.

Paul John Frandsen: Shenute. En egyptisk Elias. i: Papyrus 26 (2006, nr. 2), 36-45. 

P.J. Frandsen & E. Richter Ærøe: Shenute. A Bibliography. i: Studies in honour of Hans Jacob Polotsky, ed. Dwight W. Young, East Glocester: Pirtle & Polson 1981, 147-176. 

 

Retur til A2 Kirkefædre