N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Rufin, Tyrannius, latinsk historiker og oversætter, o. 345 - 410

Udskrift 16. febr. 2002. Andre navneformer: Rufinus Aquileiensis. Ajourført febr. 2008. 

Torben Christensen: Rufinus of Aquileia and the Historia Ecclesiastica, Lib. VIII-IX, of Eusebius. Ed. by Niels Hyldahl and Øyvind Norderval. (= Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 58), København: Munksgaard 1989, 339 s.

Torben Christensen: Rufinus af Aquileia og Eusebius’ »Historia Ecclesiastica«, Lib. VIII–IX. i: Studier i antik og middelalderlig filosofi og idehistorie (= Museum Tusculanum 40-43), København 1980, 495-519. [Engelsk version samme år].

Torben Christensen: Rufinus of Aquileia and the Historia Ecclesiastica, lib. VIII–IX, of Eusebius. i: Studia Theologica 34 (1980), 129-152. [Dansk original samme år].

C. P. Caspari: [Udgave af Rufins latinske oversættelse af dialogen »De recta in deum fide«] i: C.P. Caspari, Kirchenhistorische Anecdota 1, Christiania 1883, 1-129.

Apostel-Symbolet i Akvileia. Udlagt af Presbyter Rufin. Oversættelse af Carl Augustin Høffding Muus. Kjøbenhavn 1878, VIII+56 s.

Pétur Pétursson: Symbolæ ad fidem et studia Tyrannii Rufini presbyteri Aquilejensis illustranda, e scriptis ipsius petitæ. Hauniæ 1840. [Diss., resp.: Mag. Eyriksen].

 

Retur til A2 Kirkefædre