N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Romanos, græsk digter, levede i Konstantinopel, o. 485 - o. 560

Udskrift 16. febr. 2002. Andre navneformer: Romanus Melodus, Romanos Melodos. Ajourført febr. 2008. Nyeste titler først. 

Kristina Alveteg: In Silence we Speak. Romanos Melodos and Mary at the Cross. i: Studia Patristica 42, Louvain 2006, 279-284. 

Thomas Arentzen: "Kom og ta del!" - Romanos' Julehymne og dens liturgiske kontekst. i NTT 107 (2006), 122-137. 

Nanna Liv Olsen: To byzantinske hymner af Romanos Melodos. [Om Guds Moder og Maria ved korset]. i: Religion 2004, nr. 4 (København 2004), 14-29.  

Romanos Melodos: Ett ytterligare kontakion för Stora Fredagen till Herrens lidande och Guds föderskans klagan. Oversat af Kristina Alveteg. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå: Artos 2003, 183-201. 

Johannes Johansen: Romanos Melodos - dramaturgen på Konstantinopels prekestol. i: Ortodokse røster i Nord - en antologi ved Johannes Johansen, Kbh.: Hl. Silouan 2003, xx. 

Menneskers Eneste Ven. Romanós’ kontákion om Elias. Oversat af Jakob Balling. (= Under Guds Ord 344), Skive 1997, 4 s.

Romanos: Julhymn, ett nyfött barn, av evighet Gud. Tolkning och inledning av Hjalmar Gullberg.  Skellefteå: Artos 1994, 48 s.

Romanos: Elias. [Oversat af] Jakob Balling. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 186-197.

Romanos: Et nyfødt barn før evighed Gud. Oversat af Christian Thodberg. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 101-116.

Romanos: Mine gerningers sump. Oversat af Christian Thodberg. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 174-185. [Tidligere oversat 1972].

Romanos: Elias. Oversat fra græsk af Jakob Balling. i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 993-997.

Ind i Paradis igen. [Oversættelse ved Christian Thodberg af kontákion af Romanos, ed. SC 128, 284-311]. (= Under Guds Ord 278), Skive 1986, 4 s.

Romanos Melodos: Kristuksen syntymän kontakkion. Suomentanut Johannes Seppälä. [Finsk oversættelse af Romanos: Hymn om Kristi födelse.] 1983 ?, 12 s.

Romanos: Julhymn. [Musik af Hilding Rosenberg, tekst af Hjalmar Gullberg].  Stockholm: Erik 1979, XV+64 s.

Et nyfødt barn, før evighed Gud. Kontákion af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 235), Skive 1978, 4 s. [Ny udgave 1992].

Det lys som ingen kan nå. Af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 225), Skive 1977, 4 s.

Mine gerningers sump. Kontakion af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 197), Skive 1972, 4 s. [Ny udgave 1992].

Jomfru Maria ved korsets fod. Et digt af Romanos. [Oversat af Christian Thodberg og /eller Carsten Høeg]. (= Under Guds Ord 135), Skive 1962, 4 s. [Jfr. Carsten Høeg 1955, s. 75-86].

Carsten Høeg: Musik og Digtning i byzantinsk Kristendom. Kbh.: Munksgaard1955, 133 s. 

Romanos: Julhymn. Övers. av Hjalmar Gullberg.  i: Knut Hagberg, Den kristna tanken 1946, 86-94. [Fra Hjalmar Gullberg: Sången om en son]. 

 

Retur til A2 Kirkefædre