N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Pelagius, britisk eller irsk munk, teologisk forfatter, 350/360 - 418/431

Udskrift 18. jan. 2002. Ajourført aug. 2007. 

Torgny Bohlin: Die Theologie des Pelagius und ihre Genesis. (= Uppsala Universitets Årsskrift 1957,9), Uppsala-Wiesbaden 1957, 110 s.

Anonym: Oplysning om Pelagius og hans Disciple. Meddelt i Anledning af V. Brückers pelagianske Opfattelse af "Skriftens Betydning og Brug" (Højskolebladet Nr. 87, 88, 89, 1882). Af X. Kbh. 1883, 68 s.

Retur til A2 Kirkefædre