N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Palladios, lilleasiatisk historiker, biskop i Helenopolis, o. 365 - 425

Udskrift 19. jan. 2002. Andre navneformer: Palladius Helenopolitanus.

Palladios: Ökenfäderna. Översättning, inledning och kommentar av Sture Linnér. Skellefteå: Artos 1998, 163 s.

[Palladios:] Nunnan som spelade galen, og Makarios från Alexandria. i: Halifax, litterär kalender 10 (Stockholm 1996), 30-38. [Oversat af Sture Linnér]. 

Kari Vogt: La moniale folle du monastère des Tebennésiotes. Une interprétation du chapitre 34 de l'Historia Lausiaca de Pallade. i: Symbolae Osloenses 62 (1987), 95-108.

Sture Linnér: Syntaktische und lexikographische Studien zur Historia Lausiaca des Palladios. (= Uppsala universitets årsskrift 1943.2), Uppsala 1943, 134 s. [Diss. Uppsala]

David Tabachovitz: Obseruationes quaedam in Palladii Historia Lausiaca.  i: Eranos 30 (Göteborg 1932), 97–109.

Retur til A2 Kirkefædre