N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Optatus af Mileve, nordafrikansk biskop, virkede o. 370

Udskrift 18. jan. 2002. Andre navneformer: Optatus Milevetanus.

Sven Blomgren: Spicilegium Optatianum. i: Eranos 58 (1960), 132-141.

Sven Blomgren: Eine Echheitsfrage bei Optatus von Mileve. (= Acta Academiae Regiae Scientiarum Upsaliensis 5), Uppsala 1959, 70 s.

Sven Blomgren: Ad Optatum Milevitanum adnotationes. i: Eranos 37 (Göteborg 1939), 85-120.

Jens Nørregaard: [Anmeldelse af] Paul Monceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, IV-V, Paris 1912-1920. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 3 (1922), 34-50.

Retur til A2 Kirkefædre