N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Nemesios af Emesa, kristen filosof og biskop, virkede o. 400

Udskrift 18. jan. 2002. Andre navneformer: Nemesius Emessenus. Ajourført aug. 2007. 

Bent Dalsgaard Larsen: Nemesius om den psykosomatiske enhed. i: Museum Tusculanum 40-43 (Kbh. 1980), 521-539.

Eiliv Skard: Nemesios-Studien I-V. i: Symbolae Osloenses 15-16 (Oslo 1936), 23-43; 17 (Oslo 1937), 9-25; 18 (Oslo 1938), xx; 19 (Oslo 1939), 46-56 og 22 (Oslo 1942), 40-48.

Eiliv Skard: s.v. »Nemesios«. i: Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. 7 (Stuttgart 1941), 562-566.

[Haquin Spegel]: Graecarum sententiarum centuria prima ex Nemesio pro adultioribus scholae Scarenses alumnis excerpta. a Hq. Sp. Upsaliae 1712, 32 s. [Først udgivet i 1685-1686].

Haquin Spegel: Lexeis retai [græsk] sive Sententiae insignes ... Centuria prima ex Nemesio. Holmiae 1685. 

Retur til A2 Kirkefædre