N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Muratoris Kanon, liste over NT’s skrifter fra o. 200

Udskrift 18. jan. 2002. Andre navneformer: Canon Muratori. Ajourført aug. 2007. 

Muratoris Kanon. Indledning, oversættelse, kommentar af Geert Hallbäck. i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl. (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 143-167. 

Krister Stendahl: The Apocalypse of John and the Epistles of Paul in the Muratorian Fragment. i: Current Issues in New Testament Interpretation. Essays in Honor of O. Piper, ed. W. Klassen and G.F. Snyder, New York 1962, 239-245.

Nils Alstrup Dahl: [Om Muratoris Kanon og Paulusbrevenes rækkefølge].  i: Zei tschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche xx (1961), 39-53.

Chr. H. Kalkar: [Anmeldelse af] »Muratoris Kanon«, oversat og oplyst ved P.C. Kierkegaard, Aalborg 1872, 75 s. i: Theologisk Tidskrift 1872 (Kbh. 1872), 648-651.

»Muratoris Kanon« oversat og oplyst ved P. Chr. Kierkegaard. Aalborg 1872, IV+75 s. [Genudgivet i P. Chr. Kierkegaard, Samlede Skrifter, bind 2, Khb. 1902-1905, 328-401]. 

C.E. Scharling: Nogle Bemærkninger i Anledning af den nyeste Bearbeidelse af det sakaldte Muratoriske Fragment. i: Theologisk Tidskrift 1872 (Kbh. 1872), 651-663.

C.P. Caspari: Et lidet Bidrag til Besvarelsen af Spørgsmaalene angaaende den muratoriske Kanon. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (1866), 351-352.

C.E. Scharling: Muratoris Kanon. Den ældste Fortegnelse over den christelige Kirkes nytestamentlige Skrifter. (= Særskilt Aftryk af Oversigt over det Kongelig Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger . . . 1865), Kbh. 1865, 69 s. [Genoptrykt i let forkortet udgave i C.E. Scharling, Theologiske Afhandlinger, Kbh. 1880, 169-240].

Retur til A2 Kirkefædre