N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Methodios af Olympos, biskop i Lykien, død o. 311

Udskrift 18. jan. 2002. Andre navneformer: Methodius Olympius. Ajourført aug. 2007. 

Witold Witakowski: The escatological program of the Apocalypse of Pseudo-Methodios. Does it make sense? i: Rocznik Orientalistyczny 53:1 (Warszawa 2000), 33-42. 

Folke Boström: Studier till den grekiska teologins frälsningslära. Med särskild hensyn till Methodius av Olympus och Athanasius av Alexandria. (= Lunds universitets årsskrift N.F. I, 28,3), Lund 1932, IV+256 s. [Akad. avh. Lund].

Carl Gustaf Lundberg: Methodius, biskop af Olympas 311 (12). En studie i den för-nicenska patristiken. Med et forord af prof. A. Ahnfelt.  Stockholm: Fritze, VIII+86 s.

Retur til A2 Kirkefædre