N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Melito af Sardes, biskop i Sardes, apologet, død o. 190

Udskrift 18. jan. 2002. Andre navneformer: Melito Sardinensis, Meliton. Ajourført aug. 2007.

Albert Wifstrand: The Homily of Melito on the Passion. i: Albert Wifstrand, Epochs and Styles, Tübingen 2005.

Reidar Aasgaard: Among Gentiles, Jews and Christians. Formation of Christian Identity in Melito of Sardes. i: Religious Rivalries and the Struggle for Success in Sardis and Smyrna, ed. R. Aschough, Waterloo 2005, 268-293. 

Meliton av Sardes: Om påsken. Den eldste kristne påskepreken. Oversatt og kommentert av Oskar Skarsaune. (= Kristne klassikere), Oslo: Luther 1997, 96 s.

Meliton af Sardes: Om påsken. Oversat af Søren Giversen. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 32-62.

Melito av Sardes: Om påsken. Översatt och kommenterad av Per Beskow. Skellefteå: Artos 1984, 72 s.

Niels Hyldahl: Zum Titel Περι Πασχα bei Meliton. i: Studia Theologica 19 (1965), 55-67.

Albert Wifstrand: The Homily of Melito on the Passion. i: Vigiliae Christianae 2 (1948), 201-223.

Melitos Tale til Kejser Antonin samt nogle hidtil ukjendte Brudstykker af samme Forfatter. Oversatte fra Syrisk af T. Skat Rørdam. i: Nyt theologisk Tidsskrift 7 ( Kbh. 1856), 149-181. [Er også udgivet som særtryk].

Melitos Tale til Antonin samt Brudstykker af samme Forfatter. Fra Syrisk af T.S. Rørdam (af Nyt theol. Tidsskrift). Kbh. 1856.

Retur til A2 Kirkefædre