N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Markion fra Sinope, stifter af kristen sekt, o. 85 - o. 160

Udskrift 17. jan. 2002. Andre navneformer: Marcion. Ajourført aug. 2007. 

Heikki Räisänen: Marcion. i: A Compagnion to Second-Century Christian "Heretics", ed. Antti Marjanen & Petri Luomanen, (= Supplements to Vigiliae Christianae 76), Leiden 2005, 100-124. 

Antii Marjanen: Vanhan testamentin vastustajia. Markion ja Harnack. i: Teologinen Aikakauskirja 105 (2000), 494-498. 

Heikki Räisänen: Marcion and the Origins of Christian Anti-Judaism. i: Temenos 33 (1997), 121-136. 

Heikki Räisänen: Marcion, Muhammed and the Mahatma. Exegetical perspectives on the encounter of cultures and faiths. London: SMC Press 1997, 293 s. 

Nils Arne Pedersen: Some Comments on the Relationship between Marcionism and Manichaeism. i: Apocryphon Severini, ed. Per Bilde m.fl., Århus 1993, 166-177.

Leif Grane: Markions skriftforståelse.  i: Stud. teol., København 1973, 53-61. Genoptrykt i Leif Grane, Kristendommen i historien, Kbh. 1997, 11-23.

Gustaf Wingren: Marcions kristendomstolkning. i: STK 12 (1936), 318-338.

Gustaf Aulén: Anselm, Arius och Marcion. i: Studier tillägnade Magnus Pfannenstill, Lund 1923, 212-218.

C.I. Scharling: [Anmeldelse af] A. v. Harnack, Marcion, Leipzig 1921. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 3 (Kbh. 1922), 61-67.

Retur til A2 Kirkefædre