N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Markellos af Ancyra, biskop af Ancyra, o. 280 - o. 374

Udskrift 18. jan. 2002. Andre navneformer: Marcellus Ancyranus.

Athanasiana- Five homilies. Exposition fidei, Sermo maior. Part I: The Text. Ed. Henrik Nordberg. (= Sociatas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum 30), Helsinki 1962. 

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 2. Marcellus af Ancyras Trosbekjendelse i Epiphanius’s »Panar. adv. hæress«, hæres. 72. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (1873), 124-222.

Retur til A2 Kirkefædre