N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Makarios den Ældre, Pseudo-Macarius/Symeon, forfatter fra slutningen af 300-t.,

Udskrift 16. jan. 2002. Andre navneformer: Makarios fra Ægypten, Makarios den Store, Macarius Magnus, Macarius Aegyptius, som døde o. 390. Forfatteren er måske Simeon/Symeon fra Mesopotamien.

Makarios andliga homilier. Urval i svensk översättning av Olof Andrén med inledning av Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 2001, 175 s.

Jouko Martikainen: Das Böse in den Schriften des Syrers Ephraem, im Stufenbuch und im Corpus Macarianum. i: Makarios-Symposium über das Böse. Vorträge der Finnisch-deutschen Theologentagung in Goslar 1980, hrsg. von Werner Strothmann. (= Göttinger Orientforschung, 1. Reihe: Syriaca 24), Wiesbaden 1983, xx-xx.

Makarios-Symposium über das Böse. Vorträge der Finnisch-deutschen Theologentagung in Goslar 1980. Hrsg. von Werner Strothmann. (= Göttinger Orientforschung, Reihe 1, Syriaca, Bd. 24), Wiesbaden: Harrassowitz 1983, VI+369 s.

Gunnar Rudberg: Macarii anecdota. i: NTT 22 (1921), 100-110.

N.H. Søe: [Anmeldelse af] Macarii Anecdota. Seven Unpublished Homilies of Macarius, edited by G.L. Mariott, Cambridge 1918. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 2 (1921), 154-165.

Herberti Rubenii [Erici Benzelii]: Specimen observationum in S. Macarii Aegypti homilias, earumque versiones. i: Acta soc. R. scient. Upsal. 1741, trykt i Stockholm 1746, 1-8.

Retur