N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Lactantius, latinsk kristen forfatter, o. 250 - 325

Udskrift 16. jan. 2002. Fulde navn: Caecilius Firmianus Lactantius. Ajourført aug. 2007. 

Patrick Bruun: Lattanzio e Massimino il Tiranno. i: Opuscula Instituti Romani Finlandiae 4, Roma 1989, 123-130.

Patrick Bruun: The Heraclean coinage of Maximus Daza. A drastic proposal. i: Studies in Ancient History and Numismatics presented to Rudi Thomsen, Århus 1988, 179-194.

Arne Søby Christensen: Lactantius the Historian. An Analysis of the De mortibus persecutorum. (= Opuscula Graecolatina 21), København 1980, 119 s.

Lactantius: Forfølgernes død. – Det anonyme skrift: Kejser Konstantins oprindelse. Oversat af Torben Damsholt. (Udg. af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse), København 1971, 92 s.

Bertil Axelson: Echtheits- und textkritische Kleinigkeiten. i: Eranos 39 (1941), 64-81.

Lactantius: Phoenix-sången [i svensk öfversättning] jemte inledning och anmärkningar.  Akad. afh. af Dan. Theod. Björkman. Lund 1865.

J.R. Stochholm: Fremstilling af Lactantius’s theologiske Lærebegreb med tilføjet Oplysning om, i hvilke Puncter dette er afveget fra hans Tids kirkelære. i: Nyt Theologisk Tidskrift 4 (Kbh. 1853), 32-81 og 159-206, samt 5 (Kbh. 1854), 67-109. [Bearbejdelse af tidligere besvarelse af prisopgave].

Carmen de Phoenice Suetice redditum. [Diss. Praes. P. Wieselgren. Resp. C. M. Ekborn].  Lundae 1829.

Adolph Törneros: De Lactantii Elocutione fere Ciceroniana. Diss. I, resp.: Em. Mart. Luth. Malmgren. Diss. II, resp.: Joh. Georg Hallberg. Uppsala 1819. [Disp. 3].

Om det salige Liv af L.C. Lactantius. Oversat med Anmærkninger af [Jens Møller]. i: Theologisk Bibliothek 2 (udg. af Jens Møller, Kbh. 1812), 127-178.

Erasmus Nyerup: Dissertatio de Lactantio. Hauniæ 1781.

Per Ekerman: De Lactantio, Cicerone Christiano. Diss., resp.: Mart. Georg Wallin. Uppsala 1754.

Lactantius: De mortibus persecutorum, liber, cum notis Johannis Columbi... [Udg. af Joh. Gezelius d. ä.].  Aboae: Johs. Winter 1684, 236 s. 

Retur