N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Justin, apologet, o. 100 - o. 165

Udskrift 16. jan. 2002. Andre navneformer: Justin Martyr, Justinus Martyr, Justinus Flavia Neapolis,  Iustinus Martyr, Justinos. Rev. januar 2013.

Justins Dialog med jøden Tryfon. Oversat og med indledning af Jørgen Ledet Christiansen, Niels Hyldahl og Mogens Müller. (Antikken og Kristendommen 10), København: Anis 2012, 238 s. 

Bengt Alexanderson: Remarques sur l'Apologie pour les Chrétiens et sur le Dialogue avec Tryphon de Justin Martyr. Göteborg: Gupea 2012, 20 s. (E-bog: http://hdl.handle.net/2077/31965). 

Runar M. Thorsteinsson: The Literary Genre and Purpose of Justin's Second Apology. A Critical Review with Insights from Ancient Epistolography. i: Harvard Theological Review 105 (2012), 91-114. 

Antti Laato: Justin Martyr Encounters Judaism. i: Encounters of the children of Abraham from ancient to modern times, ed. Antti Laato & Pekka Lindqvist, Leiden: Brill 2010, 97-123.

Oskar Skarsaune: Justin and the Apologists. i: The Routledge Compagnion to Early Christian Thought, ed. Jeffrey Bingham, London: Routledge 2010, 121-136. 

Runar M. Thorsteinsson: Justin Martyr on the Philosophical Schools. A Research Tool. i: Essays in Naturalism and Christian Semantics, ed. Troels Engberg-Pedersen & Niels Henrik Gregersen, (Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 19), København 2010, 57-78. 

Runar M. Thorsteinsson: Stoics and Stoic Cosmo-Theology. Justin's Criticism in the Second Apology. i: Essays in Naturalism and Christian Semantics, ed. Troels Engberg-Pedersen & Niels Henrik Gregersen, (Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 19), København 2010, 79-97. 

Antti Laato: Isaiah 53 and the biblical exegesis of Justin Martyr. i: Rewritten Bible reconsidered, ed. Antti Laato & Jacques van Ruiten, Åbo 2008, 215-229. 

Einar Thomassen: Kjetteribegrepets opprinnelse og de første kjetteriene. i: Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag, ed. Tomas Hägg, Oslo 2008, 12-32. 

Oskar Skarsaune: Jewish Christian Sources Used by Justin Martyr and Some Other Fathers. i: Jewish Believers in Jesus. The Early Centuries, ed. Oskar Skarsaune & Reidar Hvalvik, Peabody Mass. 2007, 379-416. 

Oskar Skarsaune: Justin and his Bible. i: Justin and his Worlds, ed. F. Foster & S. Parvis, Minneapolis 2007, 53-76 & 179-187.

Jörg Ulrich: Justin Martyr. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 85-106. 

Justin Martyr: Første Apologi. Oversatt av Jostein Garcia de Presno, forord ved Oskar Skarsaune. Oslo: Solum 2004. 107 s. 

Anders-Christian Jacobsen: Kristus - Guds fornuft. Justin Martyr og logos-kristologien. i: Økumenisk Tid 3/2 (2004), 15-19. 

Oskar Skarsaune: Jesus and the Jewish People according to Luke, Matthew and Justin. i: Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Seventh International Conference Helsinki 2003, ed. Kai Kjær-Hansen, Århus 2003, 107-115. 

Jacob Kristoffer Hansen: Justin Martyrs fremstilling af dæmonerne i hans apologier - særligt i forhold til samtidens filosofiske kritik af de kristne. Upubliceret cand.mag. speciale ved Københavns Universitet 2001. 

Oskar Skarsaune: Justin Martyr i diskusjon om den ene sanne Gud. i: Én sann Gud. Monoteismen og det første bud i missiologisk perspektiv, ed. E. Sjaasted – K. Valén, Fjellheug Misjonshøgskola 1998, 126-145.

Justin: Apologier. Oversættelse med indledning og kommentar ved Henrik Pontoppidan Thyssen. (= Bibel og historie 18), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 160 s.

Oskar Skarsaune: Judaism and Hellenism in Justin Martyr, elucidated from his portait of Socrates. i: Geschichte - Tradition - Reflexion, Festschrift für Martin Hengel, ed. H. Cancik m.fl., vol. 3, Tübingen 1996, 585-611. 

Per Beskow: En judisk missionsskrift? Kring frågan om Pseudo-Justinus’ Cohortatio ad Graecos. i: KÅ 93 (1993), 49-62.

Oskar Skarsaune: The Conversion of Justin Martyr. i: Studies in early Christianity ..., ed. Everett Ferguson m.fl., vol. 11: Conversion, catechumentate ..., New York 1993. 

Oskar Skarsaune: Justin der Märtyrer (gest. um 165). i:  Theologische Realenzyklopädie 17 (Berlin – New York 1988), 471-478.

Oskar Skarsaune: The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr’s Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile. (= Supplements to Novum Testamentum 56), Leiden: E.J. Brill 1987, XIV+505 s. [Norsk disputats fra 1982].

Torben Christensen: Justin og testimonia-traditionen. i: NTT 84 (1983), 39-62.

Oskar Skarsaune: The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr’s Proof-Text Tradtion. Text-Type, Provenance, Theological Profile. Oslo 1982, maskinskrevet disputats, XIII+538 s. [Trykt som bog 1987].

Niels Hyldahl: Justin und die griechische Philosophie. i: Der Mittelplatonismus, ed. Clemens Zintzen (= Wege der Forschung 70), Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft 1981, 369-396. [ = side 272-292 fra disputatsen 1966].

Oskar Skarsaune: Åpenbaring uten for åpenbaringen? Antikk religion, gresk filosofi og kristen tro ifølge Justin Martyr. i: TTK 49 (1978), 261-282.

Oskar Skarsaune: Kristen og jøde – Justins dialog med Tryfo. i: Jøderne og jødedommen. Fra Det gamle testamente til Midt-Østen konflikten, red. E.A. Wyller og T. Gudbrandson, Oslo 1977, 88-99.

Torben Christensen: Nyere undersøgelser over Justins Dialog med jøden Tryfon cap. 1-9. i: DTT 39 (1976), 153-165.

Oskar Skarsaune: Trekk fra nyere Justin-forskning. i: DTT 39 (1976), 231-257.

Oskar Skarsaune: The Conversion of Justin Martyr. i: Studia Theologica 30 (1976), 53-73.

Leif Grane: Sammenhængen i Justins Apologi. Ulærde betragtninger over enheden i Justins tænkning.  i: DTT 34 (1971), 110-129. Genoptrykt i Leif Grane, Kristendommen i historien 1997, 24-38.

Niels Hyldahl: Bemærkninger til Torben Christensens analyse af indledningen til Justins Dialog. i: DTT 30 (1967), 129-146.

Torben Christensen: Bemærkninger og overvejelser til Niels Hyldahl, Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins. i: DTT 29 (1966), 193-222.

Torben Christensen: Enhed og brudlinjer i Justins »Dialog med jøden Tryfon« cap. 1-8. i: DTT 29 (1966), 222-232. [Genoptrykt i Torben Christensen, Kirkehistoriske afhandlinger, Kbh. 1981, 35-44].

Niels Hyldahl: Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins.  (=Acta Theologica Danica 9). Kbh.: Munksgaard 1966, 318 s. [Disp. Aarhus 1965].

Torben Christensen: Til spørgsmålet om kristendommens hellenisering. i: Festskrift til N.H. Søe 29. november 1965, København 1965, 11-32. [Genoptrykt i Torben Christensen, Kirkehistoriske afhandlinger, Kbh. 1981, 18-34].

Ragnar Holte: Logos Spermatikos. Christianity and Ancient Philosophy according to St. Justin´s Apologies. i: Studia Theologica 12 (1958), 109-168.

Niels Hyldahl: Tryphon und Tarphon. i: Studia Theologica 10 (1956), 77-88.

Erik Sjöberg: Justin als Zeuge vom Glauben an den verborgenen und den leidende Messias im Judentum. Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes. i: NTT 56 (1955), 173-xx, og/eller i: Festskrift S. Mowinkel, Oslo 1955, 175-183.

Nicolai Clausen-Bagge: Menighedens oprindelige Daabstro. Vidnesbyrdet hos Justinus Martyr. Ringkjøbing 1934, 48 s.

Justinos Martyrs Forsvarsskrift for Kristendommen. Oversat og forsynet med Indledning og Noter af F. Friis Berg. København: Lohse 1932, 98 s.

Johannes Skar: Soga um Justinus Martyr Kyrkjefaderen. Oslo 1904, 59 s.

E. Almberg: Justinus martyr, en lifsbild från martyrernas tidehvarf. (= Folkupplysningssällskapets skrifter 72), Helsingfors 1890.

Justinus Martyrs Apologier. Oversatte af Knud Krogh-Tonning. (=Vidnesbyrd af Kirkefædrene 7), Christiania 1883, VIII+165 s.

Knud Krogh-Tonning: Om den ældste kirkelige Apologi over for det græsk-romerske Hedenskabs Tænkning. En Characteristik i Grundtræk. Christiania: Malling 1882, X+291 s.  [Teologisk disp. ved Christiania Univ.].

J.L. Heiberg: Om nogle Fragmenter af et Justinus-haandskrift. i: Nordisk Tidsskrift for Filologi 1877-78, 275-278.

Justinus Martyr. Middelfart 1866, 16 s. [2. Opl. 1873: »Justinus Martyr. En af Herrens udvalgte Stridsmænd«. 3. Opl. 1873].

Justinus Martyrs Apologier eller Forsvarsskrifter for Christendommen. Oversættelse af Carl Høffding Muus. København 1836, XXXIII+152 s.

Christoffer Vilhelm Rodhe: Justini Martyris de Theopneustia Librorum Sanctorum Judicium. Diss. theol., resp.: Andreas Vester Boström et Carolus Augustus Bagge. Lund 1830, 52 s.

Cl. Frees Hornemann: Scripta genuina Græca Patrum Apostolicorum Græce et Latine edita. Part. tertia, continens Justini Martyr dial. c. Tryph. capita 1-59. Hafn. 1829.

I.P. Mynster: Ueber den Gebrauch unsrer Evangelien in den Schriften Justins des Martyrers. i: I.P. Mynster: Kleine theologische Schriften, Kopenhagen 1825, 1-48.

Car. Chr. Birch: De argumentis pro veritate religionis christianæ a Justino Martyre in Apologia primi adhibitis. Part. I-II. Disp. Resp.I: Erasm. Schnabel. Resp.II: Andr. Birch. Hafn. 1774.

Fr. Chr. Mannesen: De Justini Martyris locis theologicis. Part. I-II. Hafn. 1772-1773. Disp.

Joach. Just. Rau: De philosophia sanctorum patrum Justini Martyris et Athenagoræ. Jenæ 1733. [Disp., resp.: Jo. Chr. Kallio].

Joh. Rehlingius (præs. Francisc. Wokenio): De Samaritismo et Hebraismo Justini Mart. Wittinbergæ 1729. [Disp.]

Alberti a Felde: V.D.M. invicto demonstrationes, Dialogum in Tryphone esse verum Justini foetum. [Titlen usikker]. Hamburgi 1707.

Godofri. Wagneri ad Alb. a Felde epistola de Justini Martyris cum Tryphone Judæo dialogo vere suppositio. Francof. & Lips. 1701.

Alberti a Felde: Ad erudit. & clariss. virum Chr. G. Koch de dialogo Justini Martyris c. Tryphone Judæo epistola. Slezwici 1700.

Justini Martyris cum Tryphone Judæo dialogus, secundum regulas criticas examinatus. Op. & stud. Chr. Gottl. Koch. Kiloni 1700. [Bibl. Dan. har let ændret titel].

Torchillus Erasmid. Grænovius: Specimen umbraticum apologiæ pro Justini Martyris narratione de statua Simoni Mago Romæ posita.  Hafn. 1698. [Disp.].

Chr. Kortholtus: Commentarius in Justinum Martyrem, Athenagoram, Theophilum Antiochenum, Tatianum Assyrium.  Kilonii 1675.

Retur