N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Johannes Klimakos, græsk munk, o. 575- o. 650

Udskrift 15. jan. 2002. Andre navneformer: Iohannes Climacus, Johannes Climacus. Ajourført aug. 2007. 

Henrik Rydell Johnsén: Rhetoric and Ascetic Ascent in The Ladder of John Climacus. i: Studia Patristica 39, Louvain 2006, 393-398. 

Pyhittäjä Johannes Siinailainen: Portaat. [Johannes Klimakos: Stegen. Oversættelse til finsk af Johannes Seppälä]. Pieksämäki 1986, 284 s.

Retur