N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Hippolyt, romersk teolog, død 235.

Udskrift 15. jan. 2002. Andre navneformer: Hippolytus Romanus, Hippolytos. Ajourført aug. 2007. 

Ur Hippolytos kommentar till Daniels bok, [oversat af Sten Hidal]. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå 2003, 76-79. 

Hippolytos: Den apostoliska traditionen. Översatt och kommenterad av Anders Ekenberg. (= Kristne klassiker), Uppsala: Katolska Bokförlaget 1994, 99 s.

Sten Hidal: Apocalypse, Persecution and Exegesis: Hippolytus and Theodoret of Cyrrhus on the Book of Daniel. i: In the Last Days, Århus 1994, 49-53.

Olof Andrén : Hippolyts biskopsvigningsbön,  i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 7 (Lund 1992), 11-15.

Pseudo-Tertullian: Mod alle kætterier. Oversættelse og bemærkninger ved Leif Grane. i: Fønix 11 (København 1987), 164-175.

Roald Flemestad: [Om ordinationsforståelse i Hippolyts kirkeordning]. i: Så tilholder og formaner jeg deg. En studiebok om ordinasjon/vigsling til kirkelig tjeneste, red. Arne J. Eriksen og Helge Aarflot (=Præsteforeningens studiebibliotek 21), Den norske kirkes præsteforening 1984, xx.

Eric Segelberg: The Ordination Prayers in Hippolytus. i: Studia Patristica 13 (1975), 397-408. 

Juhani Piilonen: Hippolytus Romanus, Epiphanius Cypriensis and Anastasius Sinaita. A Study of the Diamerismos tes ger.  ( = Annales Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B 181), Helsinki 1974, 41 s.

Carl-Martin Edsman: A Typology of Baptism in Hippolytus. i: Studia Patristica 2 (= Texte und Untersuchungen 64), Berlin 1957, 35-40.

Peder Severinsen: En gammel Bog [Om den af Hippolyt skrevne Kirkeordning]. i: Kirke-Tidende 2 (Kbh. 1917), 465-470 og 486-494.

Josef Sjöholm: Hippolytus och modalismen. En dogmhistorisk undersökning. Lund 1898, 121 s. [Akad. afh.].

Otto F. Myrberg: Om den nyupptäckta fjerde boken af Hippolyti kommentar till Daniels bok. i: Bibelforskaren 8 (1892), 195-201.

C.P. Caspari: Hippolytea. i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 3 (1891), 567-574.

C.E. Scharling: Undersøgelse om de gnostiske Citationer af det Nye Testamentes Skrifter i Philosophumena VII,20-27. (= Aftryk af Oversigt over det Kongelig Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger . . . 1868), Kbh. 1868, 43 s. [Revideret udgave i Theologiske Afhandlinger 1880, 126-168].

J.F. Hagen: Om det paa Athos nylig fundne, formentlig origenistiske Skrift »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier« – Fortsatte Forhandlinger om »Philosophumena«. Hafn. 1852-1854. (= Aftryk af Nyt theol. Tidskrift).

J.F. Hagen: Forsatte Forhandlinger om det oldchristelige Skrift »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier«. i: Nyt Theologisk Tidskrift 5 (Kbh. 1854), 255-282. [Særtryk Kbh. 1854].

J.F. Hagen: Om det paa Athos nylig fundne, formentlig origenistiske Skrift »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier«. i: Nyt Theologisk Tidskrift 4 (Kbh. 1853), 82-128. [Fortsættes. Samlet særtryk Kbh. 1854].

C.E. Scharling: Videre Forhandlinger om Skriftet »Philosophumena eller Gjendrivelse af alle Kjætterier«. i: Nyt Theologisk Tidskrift 4 (Kbh. 1853), 211-219.

[Gudius: Græsk titel. Udgave af Hippolyt]. Ex duobus mss codicibus nunc primum in lucem edidit Marquardus Gudius. Paris 1660.

Retur