N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Filokalia, antologi af asketiske og mystiske tekster, herunder også patristisk tekster, sammensat i 1700-t.

Andre navneformer: Philokalia, Philocalia. Ajourført juli 2007.

Filokalia. [Oversat af Fader Benedikt = Bengt Pohjanen]. Skellefteå: Artos & Norma 2006, 104 s. 

Michael Stubberup: Hjertebøn og østkirkens mystikere. Valby: Borgen 2004, 287 s. 

Filokalia. De gamle fedrenes lære om det rene hjertes uavlatelige bønn, utvalg og oversettelse ved Fader Johannes. Oslo: St. Olav Forlag 1993, 190 s.

Filokalia II osa. Toim. Irinja Nikkanen. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. Suom. sisar Kristoduli (Lampi) Valamon Ystävät ry [= finsk oversættelse af Filokalia, 2. del. 1. del fra 1981]. Pieksämäki 1986.

Ur Filokalia om hjärtats bön. Urval och översättning av Sten Rohde. Stockholm: Proprius 1983, 83 s.

Filokalia I osa. Kokoelma pyhien kilvoittelijaisien kirjoituksia. Koonet pyhät Makarios Notaras ja Nikodeemos Athosvuorelainen. Suom. sisar Kristoduli (Lampi) Valamon Ystävät ry. Pieksämäki 1981.  [= finsk oversættelse af Filokalia].

Retur